WIPP-projektets intervention: Udvidelse af netværket i Kiel

Samarbejdspartnere i Kiels sport- og sundhedssektor bidrager med forskellige styrker til WIPP-projektet. Arbejdsgrupperne udveksler ofte praktisk viden, forskellige perspektiver og brugen af eksisterende netværksstrukturer. Ud af det resulterer en positiv udvidelse af mulighederne for vores WIPP-familie.

På tysk side fremstilles en god samarbejde af flere partnere i forbindelse med den praktiske gennemførelse af WIPP-interventionen. Denne arbejdsgruppe består af to projektpartnere (PP) og en netværkspartner (NP). Landessportverband Schleswig-Holstein e.V. (LSV; NP), AOK NORDWEST (AOK; PP) og Christian-Albrechts-Universitet i Kiel (CAU; PP) arbejder tæt sammen.

I arbejdsgruppen diskuteres mulighederne for at gennemføre WIPP-interventionen, og de nødvendige strukturer fastholdes. LSV tilbyder gennem sine erfaringer og gode kontakter til sportsklubberne en meget vigtig strukturel og praksisorienteret udgangspunkt. WIPP-interventionerne opbygger på det og integrerer CAU’s krav, hvilket igen sikrer, at kravene i den videnskabelige arbejdsgruppe på Syddansk Universitet (SDU) er opfyldt. Grundlaget for gennemførelsen af WIPP-interventionen ydes af AOK. AOK bidrager mange ideer til den nuværende og langsigtede gennemførelse af WIPP-interventionen og sikres samtidig den finansielle ramme.

På den måde fremkommer der allerede tætte netværksstrukturer, som bør opretholdes i fremtiden for at sikre WIPP-projektets bæredygtighed både på projektstederne og i form af overførelsen til andre regioner.

 

 

Offentlighedsarbejde på Karl-Heinz-Howe-Simon-Fiedler-Stiftelse

Howe-Fiedler-Stiftelsen var på besøg hos forskellige kommunale rådgivere i Kiel, for at bekendtgøre Interreg-projektet og  finde nok frivillige deltagere.

Statens hovedstad Kiel har 18 lokale rådgivere, som har følgende opgaver:

 • De bidrager til kommunale beslutninger.
 • De bliver informeret og tilhøret af administrationen om alle vigtige lokale projekter i byen.
 • De diskuterer de aktuelle kommunale emner med indbyggernes inddragelse.

For Howe-Fiedler-Stiftelsen er  indbyggernes inddragelse et vigtigt  aspekt for arbejdet i offentligheden. Stiftelsen holdt foredrag i kommunalråd Gaarden, i kommunalråd Neumühlen-Dietrichsdorf, i kommunalråd Ellerbek/Wellingdorf og i kommunalråd Elmschenhagen/Kroog. Den sidst navnte kommunalråd informerer om WIPP-projektet i forbindelse med sund aldring.

Desuden offentliggjorde den lokale presse en artikel i Kieler Nachrichten, den 26.04.2018 med overskriften:

Er der nok tilbud til ældrebefolkningen på østkysten?

Medieopmærksomheden havde desværre ikke haft den ønskede effekt af mange tilbagemeldinger fra frivillige ældre borgere, men det er vigtigt, at Howe-Fiedler-Stiftelsen får et tillidsfuldt resonans.

Ud over de administrative enheder inviterer Stiftelsen i samarbejde med netværkpartnere til informationsforanstalninger med kaffe og kage. Så skete det med Diakonie Altholstein i Gaarden og i Ellerbek. Her ligger fokussen igen på præsentationen af WIPP-projektet og af ​​interviewerne.

Howe-Fiedler Stiftelsen er altid WIPP-to-date.

WP5 og de forebyggende samtaler – Kommune Esbjerg

I WP5 er der nu gennembrud på RedCabCloud RCC, altså den teknologiske platform som indeholder spørgeskema og tests. Når vi skriver gennembrud, så der det fordi, at de sidste aftaler forventes at falde på plads i denne uge. Det betyder at udviklingsarbejdet i forhold til indhold og digitalisering af spørgeskema og tests er ved vejs ende. Vi er altså ved at være klar til at gå i luften med at afholde forebyggende samtaler efter WIPP kriterier. Vi glæder os rigtig meget til at se de første spæde resultater af at arbejde på den digitaliserede måde. Vil vi få flere borgere der takker ”ja” til den forebyggende samtale? Bliver vi klogere på borgernes udfordringer, end vi var før WIPP? Bliver den forebyggende samtale mere kvalificeret? Vil de sunde leveår faktisk forøges?  Det er det vi nu, sammen i WIPP,  skal til at se resultaterne af.

 

WP5 og de kommende opgaver – Webinar og Timebanking

Da RCC nu er faldet på plads, giver det plads til, at vi, i WP5, kan koncentrere os om den teknologiske del af interventionerne. Vi arbejder lige nu på, at lande en aftale om samarbejde, i forhold til udvikling af en webinar platform til digital træning. Vi har sat fokus på funktionalitet i webinaret, og at webinaret skal skabes både på tysk og på dansk. Denne del af WP5 arbejdet kommer vi helt sikkert til at fortælle mere om i de kommende nyhedsbreve, og det bliver spændende også at få den digitale træning i test og drift.

Et andet projekt i WP5 er Timebanking. En timebank er et socialt udvekslingssystem, som ofte er organiseret som en frivilligforening. Timebanking bringer mennesker sammen, så at de kan hjælpe hinanden med forskellige ydelser, som fx foretage en telefonopkald, købe ind eller gøre rent o.m.m.

Vi arbejder på, at finde den helt rigtige platform til Timebanking. Timebanking kan have mange forskellige ansigter, og vi er, i WP5, ved at sondere terrænet, for at finde den måde, der vil være bedst egnet til WIPP. På denne del arbejder vi tæt sammen med vores leadpartner SDU, som stiller IT udviklere til rådighed for at tilpasse, en allerede eksisterende platform, til WIPP. Her, ligesom i webinaret, er det vigtig at vi udvikler en Timebanking som kan fungere såvel i Tyskland som i Danmark.

Det var en lille opdatering fra WP5 og Vest Danmark Kommune Esbjerg, og vi glæder os til at vende tilbage med mere nyt i løbet af 2018.

Forskningens Døgn 2018 på Syddansk Universitet

Lørdag d. 21. april, slog Syddansk Universitet (SDU) Odense dørene op for offentligheden til Forskningens Døgn 2018. Her blev interesserede besøgende præsenteret for WIPP-projektet på Center for Sund og Aktiv Aldrings (CAHA) stand, hvor også Odense Kommune var tilstede. Dagen igennem var der livlig aktivitet på standen og mere end 120 personer stoppede op for test og en snak om forebyggende hjemmebesøg, tidlig opsporing af funktionstab og effektive handleplaner i forebyggelsen af fysisk funktionstab og afhængighed af hjælp i dagligdagen. CAHA-teamet demonstrerede videnskabelige metoder til at måle fysisk kapacitet, og hvordan sådanne målinger bliver omsat til værdifuld viden og praksis i projekter som WIPP. Trækplasteret var muligheden for selv at få sin fysiske form målt, og særligt børnene nød hands-on aktiviteterne, mens forældre og bedsteforældre fik mulighed for lige at blive lidt klogere på projekterne, før de blev overtalt til selv at lade sig teste.

Formålene med forskningens døgn er blandt andet at etablere mødesteder for forskere og befolkning, sætte fokus på hvordan forskning og innovation er med til at løse samfundets udfordringer og at inddrage borgerne i forskning og skabe flere relationer mellem samfund og forskere. Disse formål går hånd i hånd med quadruple helix tilgangen i WIPP-projektet, hvor borgerne sammen med kommuner, virksomheder og universiteter bliver anset som værdifulde og ligeværdige partnere i udviklingen af effektive og bæredygtige velfærdsinnovationer.

 

 

WIPP projektet er på forkant med anbefalingerne på Ældreområdet!

Danmark: 235 anbefalinger skal støtte kommunernes forebyggelse
WIPP projektet er på forkant med anbefalingerne på Ældreområdet!

Sundhedsstyrelsen har opdateret de anbefalingerne, som beskriver den bedste viden om gode forebyggelsesindsatser. Forebyggelsespakker består denne gang af 235 anbefalinger på 11 væsentlige forebyggelsesområder og Sundhedsstyrelsen giver bud på, hvilke områder det er vigtigst at starte med, hvilke der bør prioriteres(1) og hvordan det bør håndteres på bl.a. Ældreområdet(2).

Sundhedsstyrelsen påpeger at alle forebyggelsespakker er vigtige, men har opstillet en prioriteret rækkefølge ift., hvilke emner, der er vigtigst(3) også på Ældreområdet:

 • Tobak
 • Fysisk aktivitet
 • Mental sundhed
 • Alkohol
 • Overvægt
 • Mad & måltider

På Ældreområdet anbefaler Sundhedsstyrelsen at ovenstående emner berøres, og eventuelle andre emner opspores, via af de forebyggende hjemmebesøg (2).

WIPP-projektet følger nøjagtigt denne anbefaling: De ovenstående områder er inkluderet i en evidensbaserede samtaleguide og screeningsmodel, der i projektet netop tests ifm. de forebyggende hjemmebesøg. Således sikres det at den forebyggende medarbejder via samtaleguiden får spurgt indtil alle ovenstående emner. Medarbejderen kan anvende den evidensbaserede screening til at vurdere projektdeltagernes funktionelle status og identificere risikoer, som står i forbindelse med den aktuelle sundhedstilstand. På grundlag af det kan udvikles individuelle interventioner til at reducere forskellige sundhedsrisici, som fx funktionstab, fald, tab af livskvalitet og ensomhed.

Læs mere om og følg WIPP projektet på http://www.wipp-online.eu/da/wipp-projekt-en-oversigt/ eller find os på Facebook og/eller LinkedIn

 1. https://www.sst.dk/da/nyheder/2018/235-anbefalinger-skal-stoette-kommunernes-forebyggelse
 2. https://www.sst.dk/da/planlaegning/kommuner/forebyggelsespakker/forebyggelsespakker-omraader/forebyggelsespakker-aeldreomraadet
 3. https://www.sst.dk/da/planlaegning/kommuner/forebyggelsespakker/~/~/media/F5D53916560B4B418D7F5E5B38ECD6AE.ashxr

 

 

 

 

Seneste resultater om forebyggelse af fald

Omkring hver tredje hjemmeboende ældre (I Danmark) falder mindst én gang om året. Risikoen for at falde stiger med alderen, og næsten dobbelt så mange ældre i alderen 70-80 år falder, sammenlignet med personer under 70 år. Derfor har Sundhedsstyrelsen (Danmark) netop udgivet nye retningslinjer for forebyggelses af fald.

”Der er flere årsager til, at ældre falder, men overordnet sker fald ofte på grund af balancesvigt eller bevidsthedstab. Desuden er lav muskelmasse, nedsat balance- og opfattelsesevne, samt svækket syn og hørelse nogle af de andre væsentligste risikofaktorer, der fører til fald. Derfor anbefaler retningslinjen en flerstrenget indsats, hvis man vil forebygge og derved reducere antallet af fald hos ældre”, siger fuldmægtig Christina Debes Helm.

De nye Retningslinjer anbefaler bl.a., at ældre, der er i risiko for fald, får tilbud om superviseret styrke- og balancetræning, og desuden laver øvelser, der optræner deres balance (vestibulærsansen). Dette er præcis hvad, vi forsøger i WIPP projektet, hvor ældre, der vurderes at være skrøbelig ud fra et evidensbaserede screeningsværktøj, bliver randomiseret til en af to grupper, hvor den en gruppe netop modtager superviseret styrketræning to gange om ugen i tre måneder.

Formålet med WIPP er ikke bare at forebygge fald bl.a. skrøbelige ældre, men overordnet at reducere risiko for funktionsnedsættelse, funktionstab, mindske brug af sundhedsydelser og øge antallet af gode ”raske” og uafhængige leveår hos ældre borger i INTERREG-region.

Læs mere om:

https://www.sst.dk/da/nyheder/2018/retningslinje-skal-forebygge-fald-hos-aeldre

Kick-off møde i Odense

I februar 2017 gennemførtes på SDU, Odense et righoldigt 2-dages kick-off møde med deltagelse af alle projektpartnere.

Om morgenen på førstedagen blev alle projektpartnerne budt velkommen af projektets leder Associate Professor Paolo Caserotti, og projektkoordinator, Iwan Alstrup, fra Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet.

Mødets havde til formål  at koordinere projektets opstart og gennemførelse ved formidling og drøfelser af bla.a. projektledelse, datasikkerhed og intern/ ekstern kommunikation. Nationale rammevilkår og ICF (International Classification of Functioning) blev ligeledes præsenteret og drøftet hvorefter lederne af udvalgte arbejdspakker gav et overblik over de kommende aktiviteter. Begge  dage  var meget produktive med vigtige beslutninger for de kommende måneders projektarbejde.