WIPP – Sozialt ansvar

En investering i samfundet

Vores samfund ændrer sig og vi er ansvarlige for at tilpasse os tidernes løb.  Den demografiske forandring og den stigende andel af den ældre befolkning er en stor udfordring for samfundet. I de næste 15 år forventes en vækst med 6,7% i Slesvig-Holsten og 7,3% i Syddanmark af borgere på 65 år og ældre. Begrænsninger i funktion og bevægelse er mere alindelige i denne befolkningsgruppe end i andre aldersgrupper, hvorfor WIPP-projektet har til formål, at reducere funktionsnedsættelser.

Nøglen til et aktivt og sundt liv

WIPP-projektet prøver at finde nøglen til et aktivt og sundt liv. Healthy Life Years (HLY) er en indikator til det forventede tilbageværende liv af en person i en vis alder uden handicap eller en funktionsnedsættelse, iberegnet personens skønnet alder. HLY står i forbindelse med livskvaliteten. Hvis HLY øges er livskvaliteten og den sociale deltagelse også højere. Derved står den (subjektive) oplevelse og livets (objektive) forventing i forgrunden.

Den Europæiske Union har til formål at øge HLY i gennemsnit om 2 år per borger indtil 2020, som en del af sundhedsprogrammet. WIPP-projektet understøtter målets opnåelse ved en tidlig påvisning (screening) af personer med sundhedsrisikoer som er ældre end 65 år i Kiel og Syddanmark. På baggrund af den anerkendte risikoprofil søges efter passende interventioner i området sammen med truede personer.