Partner- og netværkpartnermødet i Esbjerg: Hvad betyder bæredygtighed for WIPP?

Under vores partner- og netværkpartnermødet i Esbjerg blev diskuteret fra mange perspektiver: Hvad betyder bæredygtighed for WIPP? Hvordan findes en måde at fortsætte de succesfulde WIPP-elementer efter projektets afsluttning? Hvilke krav skal oprettes for at kunne fortsætte elementer af WIPP-projektet? Hvordan finder vi nøglen til at øge de sunde livsår?

Bæredygtighed i form af sundhedsfremme betragtes på to niveauer: På den ene side bør indsatserne have en varig virkning på den enkelte. Selv efter afslutningen af ​​træningsdelen kan deltagerne fortsætte på egen vej til at øge deres livskvalitet og trivsel. På den anden side skabes forhold i deres umiddelbare omgivelser for at de kan gå deres egen vej. Andre ældre borgere bør modtage støtte og deltage i sundhedsfremmende foranstaltninger i kommunerne, for at blive sat på vej også. Men hvad skal der ske, at det kan fortsættes i kommunerne efter afslutningen af ​​WIPP-projektet?

WIPP-teamet har opsøgt fire hovedemner til at besvare spørgsmålene, som skal undersøges nærmere:

  • Opnåelse af personer over 65 år, som kunne øge deres trivsel gennem en mere aktiv og sundhedsfremmende livsstil: Hvordan kan vi nå ud til de mennesker, der tidligere var inaktiv og ikke modtager støttende tilbud?
  • Forsåelse af den personlige risikoprofil og de behov, som menneskerne har som en betingelse for en behovsbaseret anbefaling af passende interventioner for at øge livskvaliteten: Hvilke indsatser er nødvendige, og hvordan kan de formidles under hensyntagen til de faktiske behov?
  • Passende indsatser til en mere aktiv hverdag for mennesker over 65 år: Hvilke indhold, strukturer og processer er egnede til at fremme en mere aktiv hverdag?
  • Forudsætninger for sund og aktiv aldring i det umiddelbare boligmiljø: Hvad er nødvendigt for at skabe livsbetingelser for aktiv aldring ved bopælen?

I det videre forløb skal udarbejdes faktorer for hovedemnerne til etableringen af ​​bæredygtigheden: Hvad er succesfaktorerne? Hvilke hindringer dukker op, og hvordan kan man overvinde dem?

 

Kerstin Berszuck, Projektpartner AOK NORDWEST