Den danske WIPP360 model vinder KL’s Forebyggelsespris 2024

En af WIPP-projektets oprindelige mål var at skabe et netværk af interessenter og organisationer, som ønskede at bygge videre på, samt implementere forskningsresultaterne fra WIPP-projektet. I efteråret 2020 grundlaget Slagelse Kommune og Syddansk Universitet, to af de oprindelige partnere i WIPP-projektet, sammen med Middelfart kommune, således den danske udgave af dette netværk, kaldet WIPP-360. Det danske WIPP-360 netværket tæller i dag flere danske kommuner og ledes af Slagelse Kommune. Netværket har særligt beskæftiget sig med at videreudvikle, digitalisere og implementere WIPP-projektets analoge screenings- og spørgeguide til tidlig opsporing af risiko for tab af funktionsevne og livskvalitet hos ældre 65+.

D. 18 maj 2024 modtog Slagelse Kommune på vegne af alle WIPP-360 netværkets samarbejdspartnere, Kommunernes Landsforenings Forebyggelsespris 2024. Prisen gives for arbejdet med WIPP-360 modellen og déns evne til at opspore og motivere særligt sårbare, kronisk syge, ældre borgere til forebyggelsesforløb.

https://www.kl.dk/forsidenyheder/2024/maj/slagelse-kommune-vinder-kl-s-forebyggelsespris-2024

https://www.slagelse.dk/da/nyheder/slagelse-kommune-vinder-kl-s-forebyggelsespris-2024/

Forebyggelse sikrer en bedre alderdom – udsendelse af TV2 Øst

WIPP er et delvist EU-finansieret projekt, der kan hjælpe borgere med et skrøbeligt helbred til at få et bedre og mere aktivt liv.

Nyhedsudsendelse: 19:30 – 1. dec. 2019

Klik her for at se videoen:

https://www.tv2east.dk/nyheder/01-12-2019/1930/forebyggelse-sikrer-en-bedre-alderdom?autoplay=1#player

 

Eller læs mere om:

https://www.tv2east.dk/slagelse/ingen-aeldrebyrde-app-skal-hjaelpe-aeldre-med-holde-sig-sunde

 

Christian-Albrechts-Universitet Kiel (CAU) præsenterer WIPP-projektet

Den eksterne præsentation af vores WIPP-projekt er en meget vigtig bekymring for alle partnere. I årenes forløb har vi overvundet nogle hindringer og skabt milepæle på vores vej. Nogle af disse resultater blev allerede i fortiden og vil blive delt i fremtiden med ældre borgere over 65 år og andre interesserede mennesker.

Allerede i slutningen af året 2018 benyttede Christian-Albrechts-Universitet Kiel (CAU) muligheden for at sætte WIPP-projektet mere i fokus for ældrebefolkningen i Kiel. I forbindelse med den veletablerede og meget succesrige forelæsningsserie “Alder, sundhed og aktiv livsstil” blev EU-projektet forklaret og betydningen af fysisk, mental og social betydning for alderdommen blev fremhævet. I begyndelsen af året 2020 vil WIPP-projektet igen få meget opmærksomhed, og CAU vil præsentere resultater og rapporter fra bydelene i Kiel.

Ved en anden meget iøjnefaldende foranstaltning i september 2019, som hedder ”nat om videnskab” i Kiel, præsenterede CAU igen WIPP-projektet. Ved hjælp af en plakatpræsentation og praktiske elementer (f.eks. test af grebstyrke, balancetest, rejse sig fra at ligge osv.) blev vidergivet mange vigtige informationer om WIPP-projektet til alle interesserede. Mange ældre borgere med deres børnebørn, men også forældre med deres børn fandt vej til CAU-standen og stillede spørgsmål eller testede deres fysiske evner.

 

 

CAU’s eksterne præsentation af WIPP-projektet fandt ikke kun sted i Kiel-området, men også på forskellige nationale kongresser. Blandt andet på den sportvidenskabelig højskoledag af den deutsche Vereinigung für Sportwissenschaft (dvs), samt den årlige konference af Arbeitsgemeinschaft für Sportpsychologie in Deutschland (asp).

Desuden præsenterede CAU WIPP-projektet flere gange i det forløbne år 2018 indtil idag på sundhedsdage og sundhedsweekender hos Bundesagentur für Arbeit. WIPP-projektets rammerne, fremgangmåde og målene blev præsenteret. Derudover blev forklaret vigtige områder af forebyggelse for 65-årige og ældre borgere. Ved foranstalningerne nås mange forskellige mennesker. Ikke kun mennesker, der er ved at gå på pension, men også ledere og yngre kollegaer. CAU ser frem til yderligere muligheder i fremtiden, at give det vigtige spørgsmål om primær forebyggelse for alderen den nødvendige opmærksomhed.

WIPP-projektets Pressekonference i Kiel: Kom i motion med WIPP i Suchsdorf

Mandag den 24.06.2019 var der en pressekonference i Kiel i bydelen Suchsdorf i Anlaufstelle Nachbarschaft “anna” vedrørende et tidligt resumé af WIPP-projektets deltagerne. Seniorer af kursusprogrammerne “Form Dit Liv” og “Træn din Form” kom sammen i en hyggelig og åben runde med kaffe, kage og andre små snacks. Blandt de tyske projektpartnere deltog Kerstin Berszuck fra AOK NordWest, Prof. Manfred Wegner og Daniel Pantleon fra Christian-Albrechts-universitetet Kiel og Prof. Petra Hampel, Carina Wilkens og Sarina-Cathleen Marwedel fra European University Flensburg. Fynn Okrent repræsenterede Landessportverband Schleswig-Holstein (LSV). Også til stede var kursinstruktørerne og Kieler Nachrichten. Der var en livlig og dynamisk udveksling.

Kurset “Træn din Form” fokuserer på bevægelsens sjov. I bevægelsesgruppen følger visse tilbagevendende øvelser hele kurset. Afhængig af præstationsniveauet udføres træningen i de egne “belastningsniveauer” to gange om ugen i 12 uger med en træningsinstruktør uddannet af LSV. I komplementære enheder bestemmes personlige mål, og de første skridt til en mere aktiv hverdag prøves. I det andet program “Form Dit Liv” afprøver deltagerne deres muligheder og formulerer mål for et mere aktivt hverdagsliv. Det omfatter fælles spadsereture samt brugen af eksisterende tilbud i kommunen. Derudover modtager deltagerne et hjemmebaseret træningsprogram, der er skræddersyet til deres behov.

Petra Hampel (Professor i Gesundheitspsychologie und -bildung på Europa-Universität Flensburg) fandt de indledende ord, en kærlig og omhyggelig moderering samt passende afsluttende ord på pressekonferencen. I en første runde præsenterede alle sig selv og beskrev de ting, der var vigtige for dem. Deltagerne fortalte på en ærlig og åben måde om allerede gjorde erfaringer og også om aktioner og følelser som blev skabt i forbindelse med WIPP-projektet. Så blev det klart, hvor der stadig er udfordringer at tackle generelt og især i WIPP-projektet, og hvad der allerede virker meget godt og effektivt. Ved de skabte aktioner rapporterede de tidligere deltagere om en regelmæssige fælles morgenmadsrunde, efter kursets ende. Deltagerne fandt helt og holdent positive og taknemmelige ord til deres instruktører Tanja Maury-Butenschön (Diakonie Altholstein) og Eldrid Wollenhaupt.

Fru Maury-Butenschön leder kurset “Form dit Liv” og sagde entusiastisk: “WIPP-træning er en fantastisk måde at bringe folk sammen i nabolaget. Alle deltagende seniorer viste ikke kun positive resultater for at forbedre deres fysiske velbefindende, men glædede sig også ved fællesskabets atmosfære i kurserne. I mange tilfælde steg deltagelsen i kommunen betydeligt ud over træningen”.

For at mere borgere kunne deltage i tilbudene efter afslutningen af WIPP-projektet fra 2020, er der allerede skabt vigtige forudsætninger, ifølge Fru Berszuck (AOK NordWest) : “Øvelsesprogrammet blev tilpasset i samarbejde med LSV på sådan en måde, at trænerne i sports klubber med en B-licens kan tilbydes. Formålet er at anerkende kurserne for at muliggøre en støttelse ved de lovpligtige sygeforsikringer. Så kunne deltagerne i fremtiden få omkostningerne betalet tilbage.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avisartikelen af Kieler Nachrichten kan findes og læses under følgende link:

https://www.kn-online.de/Nachrichten/Schleswig-Holstein/Kieler-testen-im-deutsch-daenischen-Projekt-WIPP-So-bleiben-Senioren-fit

WIPP – forebyggelse i aktion

Siden midten af 2015 har Howe-Fiedler-Stiftung tilbudt et motionsprogram i bydelen Kiel Gaarden, som bliver rigtig godt modtaget af ældre borgere. Programmet ledes af en uddannet fysioterapeut og sportslærer og omfatter aktiviteter fra mandag til torsdag i en time, hvor der bliver taget hensyn til hver enkelt borger. Ved den første “snuse” udføres en sundhedscheck, så vanskeligheder med helbredsituationen kan indentificeres og betragtes direkte. De deltagende seniorer er modtagelig og åbne for nye tilbud. For eksempel blev der tilbudt en times stand-up paddling sidste år. Med masser af sjov og glæde blev brædderne testet i en friludtsbad.

Et andet projekt, hvor vi med succes opmuntrer seniorer til at være aktiv, er ”rollatordans”. Mange af deltagerne var skeptiske i starten og turde ikke at danse med rollatoren og udvikle en vis elegance. I dag er den ugentlige danselektion en populær og vigtig begivenhed. Ikke kun bevægelsen, men også samfundet fremmes og for mange af deltagerne har det en positiv indflydelse på deres liv.

Det er kun to af de mange forskellige tilbud, som Howe-Fiedler-Stiftung tilbyder til at fremme en aktiv og sund aldring. Vi er opmærksomme på betydningen af aktivering, fysisk aktivitet, fysisk og psykisk sundhed. Stiftelsens opgave er at øge livskvaliteten hos ældrebefolkningen i Kiel, der lever i aldersfattigdom.

Forebyggende hjemmebesøg fremmer den individuelle henvendelse og målrettede tilbud kan bruges til at få folk ud af tilbagetog og skrøbelighed.

WIPP’s spørgeskema sikrer ensartet tilbud til borgere, som får forebyggende hjemmebesøg

Mere end 300 borgere i Esbjerg Kommune, Danmark, har nu besvaret WIPP’s spørgeskema ved forebyggende hjemmebesøg. Skemaet sikrer, at forebyggelseskonsulenterne kommer omkring alle relevante parametre og på den baggrund kan tale om det, der er mest betydningsfuldt for borgeren.

 

 

Tidligere kørte konsulenterne forebyggende hjemmebesøg med formålet, at borgeren og konsulenten kunne tale sammen om borgerens livssituation og borgerens generelle trivsel i hverdagen. I Danmark er der en lovmæssig ramme for hjemmebesøgene konsulenterne skal følge (Serviceloven §79a). Denne lovgivning har rammer for målgruppen, men har ikke et tilhørende spørgeskema til opsporing af risikoområder. Konsulenterne i Esbjerg Kommune har forskellige baggrundsmæssige sundhedsfaglige uddannelser og erfaringsgrundlag, og har ikke før haft et standardiseret spørgeskema til hjemmebesøgene. Det har altid været borgerens individuelle ønsker og behov, som er styrende for samtalen, men med WIPP’s spørgeskema får konsulenterne mulighed for at huske, at spørge hele vejen rundt om mennesket. Skemaet sikrer en højere grad af ensartethed i spørgsmålene til borgerne ved de forebyggende hjemmebesøg og dermed i opsporingen til forebyggelse af risikoområder, som for eksempel tendens til at falde, ernæringsstatus og inkontinens.

En standardisering af de forebyggende samtaler giver altså mulighed for, at flere risikofaktorer kan opspores. Det giver os som samfund på sigt mulighed for at flytte penge fra rehabilitering til forebyggelse og sikre flere sunde leveår for borgerne.

På sigt i WIPP projektet, er det tanken at spørgeskemaet kan udfyldes af borgeren selv på forhånd via et link i den digitale postkasse ”e-Boks”. Forebyggelseskonsulenten får så mulighed for, at få resultatet og kan så tale om det på det forebyggende hjemmebesøg, der er centralt i forhold til resultatet og borgerens ønsker og behov.

 

Erfaringer fra praksis

Et par af vores forebyggelseskonsulenter har her delt deres oplevelser med spørgeskemaet:

”Som forebyggelseskonsulent har det været et spændende og til tider udfordrende projekt at være med til at gennemføre de 300 samtaler med borgerne. Vi er blevet mødt af borgere, der kun sagde ja til et forebyggende hjemmebesøg, fordi de kunne være med i et forskningsprojekt. Vi har mødt borgere, der blev trætte undervejs i besøget på grund af alt for mange spørgsmål. Og vi har mødte ægtepar, der konkurrerede om, hvem der var bedst i de fysiske test.

Vi har oplevet, at nogle af spørgeskemaerne har givet anledning til at få nogle snakke om ting, som vi ofte ikke er kommet ind på ved et almindeligt forebyggende besøg. Ud fra de mange spørgsmål, der er blevet stillet, er vi kommet langt omkring. Specielt spørgsmålet om, hvor mange timer den enkelte sidder ned, har gjort et stort indtryk på nogle, over hvor lidt de bevæger sig. Endelig er de fleste blevet bekræftet i at holde fast i deres gode motionsvaner, som de har, efter at de er blevet testet, og blevet bekræftet i, at det hjælper kroppen at holde sig i gang, også på trods af kroniske sygdomme.”

”Med et spørgeskema som WIPP kommer man rundt om borgernes dagligdag og får flere emner op, herunder søvn, sociale aktiviteter og netværk. Og i den sammenhæng er man tvunget ud i at stille også de svære spørgsmål, såsom hvor meget drikker du, og er du inkontinent. Alt i alt kommer man meget vidt omkring og har således et værktøj i WIPP, man ellers ikke har ved almindelige hjemmebesøg.

WIPP har mange spørgsmål, og hos den meget snakkesalige borger kan det af og til være en udfordring at holde sig til spørgsmålene. Derudover har WIPP også integreret fysiske test, hvor vi skal teste borgerens balance, lave rejse- og sætte sig-test og husketest, og de fleste har deltaget. Når den fysiske test er en del af spørgeskemaet, har jeg været nødt til at vurdere borgerens fysiske tilstand, inden vi gik i gang med at bruge WIPP-skemaet, idet jeg ikke vil lave fysiske test med borgere, som ikke kan gennemføre dem.

I dag er WIPP-besøgene slut, og jeg kan konkludere, at ved de fleste forebyggende hjemmebesøg udspringer nogle af mine spørgsmål stadig fra WIPP-spørgeskemaet, bl.a. hvor meget drikker du, eller hvor mange timer har du siddet ned i dag. Ligesom det er naturligt for mig at lave balanceøvelser med borgeren, hvis samtalen giver anledning til det.”

 

Læs mere om:

Forebyggende hjemmebesøg i Esbjerg

https://www.esbjergkommune.dk/borger/%C3%A6ldre/hj%C3%A6lp-og-pleje/forebyggende-hjemmebes%C3%B8g.aspx

Forebyggende hjemmebesøg via landsforeningen SUFO (Landsforeningen for ansatte i Sundhedsfremmende Forebyggende hjemmebesøg)

http://www.sufo.dk/

Lovgivningen omkring de forebyggende hjemmebesøg i Danmark

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=177812

 

Stor interesse for succesfulde WIPP-interventioner

I Korsør by, Slagelse Kommune, er WIPP projektets interventioner godt i gang og det med stor succes. Borgerne i begge forløb hhv. CALSTI (”træn din form”) og SEMAI (”form dit liv”) er meget glade for forløbene og deres indhold. Efter de første 12 af i alt 24 ugers interventionsforløbene oplever borgere i begge forløb store forbedringer på både deres fysiske funktionsevne, men også på deres oplevede livskvalitet.

”I starten kunne jeg dårligt bevæge mig, og jeg var dagligt plaget af voldsomme smerter. Gennem træningen er mine smerter og bevægelighed blevet bedre”, siger Bente Ravn på 65 år. Bente er deltagere på et af projektets SEMAI-hold (”form dit liv”)  og har her igennem fundet motivationen og nogle andre hun kan være fysisk aktiv sammen med. ”Jeg har mødt flere søde mennesker, som jeg også kan lave hyggelige aftaler med. Det har gjort en stor forskel på mit humør” uddyber Bente Ravn.

En anden deltager er 82 årige Ebba Jensen, som deltager i et af CALSTI-forløbene (”træn din form”). Ebba måtte før hun startede på træning dagligt tage otte smertestillende piller for at komme gennem dagen. Men i dag er hun smerte- pillefri. ”Jeg var simpelthen nødt til at tage dem (pillerne), hele tiden siger Ebba Jensen til Tv2 øst, Danmark, og uddyber; – Jeg træner to gange om ugen og kan nu gå meget bedre og længere, og det betyder meget for mig.

 

Du kan finde, se og læse både avisartikler og indslag fra Tv2 Øst på nedenstående link (dog kun på dansk)

https://www.tveast.dk/nyheder/21-11-2018/1930/en-bedre-alderdom?autoplay=1
https://sn.dk/Slagelse/Alle-over-60-i-Korsoer-kan-faa-gratis-hjaelp/artikel/791315
https://www.vdonline.dk/Slagelse/AEldre-i-Korsoer-skal-proeve-bedre-liv-af/artikel/10967

Partner- og netværkpartnermødet i Esbjerg: Hvad betyder bæredygtighed for WIPP?

Under vores partner- og netværkpartnermødet i Esbjerg blev diskuteret fra mange perspektiver: Hvad betyder bæredygtighed for WIPP? Hvordan findes en måde at fortsætte de succesfulde WIPP-elementer efter projektets afsluttning? Hvilke krav skal oprettes for at kunne fortsætte elementer af WIPP-projektet? Hvordan finder vi nøglen til at øge de sunde livsår?

Bæredygtighed i form af sundhedsfremme betragtes på to niveauer: På den ene side bør indsatserne have en varig virkning på den enkelte. Selv efter afslutningen af ​​træningsdelen kan deltagerne fortsætte på egen vej til at øge deres livskvalitet og trivsel. På den anden side skabes forhold i deres umiddelbare omgivelser for at de kan gå deres egen vej. Andre ældre borgere bør modtage støtte og deltage i sundhedsfremmende foranstaltninger i kommunerne, for at blive sat på vej også. Men hvad skal der ske, at det kan fortsættes i kommunerne efter afslutningen af ​​WIPP-projektet?

WIPP-teamet har opsøgt fire hovedemner til at besvare spørgsmålene, som skal undersøges nærmere:

  • Opnåelse af personer over 65 år, som kunne øge deres trivsel gennem en mere aktiv og sundhedsfremmende livsstil: Hvordan kan vi nå ud til de mennesker, der tidligere var inaktiv og ikke modtager støttende tilbud?
  • Forsåelse af den personlige risikoprofil og de behov, som menneskerne har som en betingelse for en behovsbaseret anbefaling af passende interventioner for at øge livskvaliteten: Hvilke indsatser er nødvendige, og hvordan kan de formidles under hensyntagen til de faktiske behov?
  • Passende indsatser til en mere aktiv hverdag for mennesker over 65 år: Hvilke indhold, strukturer og processer er egnede til at fremme en mere aktiv hverdag?
  • Forudsætninger for sund og aktiv aldring i det umiddelbare boligmiljø: Hvad er nødvendigt for at skabe livsbetingelser for aktiv aldring ved bopælen?

I det videre forløb skal udarbejdes faktorer for hovedemnerne til etableringen af ​​bæredygtigheden: Hvad er succesfaktorerne? Hvilke hindringer dukker op, og hvordan kan man overvinde dem?

 

Kerstin Berszuck, Projektpartner AOK NORDWEST