“WIPP – en deltagers beretninger”

Oktober 2018 bød på mange WIPP aktiviteter, herunder WIPP partner- og netværkspartnermøde i Esbjerg. I den forbindelse blev 4 deltagere fra de 2 forskellige WIPP gruppeinterventioner interviewet af Carina Wilkens og Petra Hampel fra WIPP arbejdspakke 2 (AP2) Europa-Universität Flensburg på Østerby Sundhedscenter i Esbjerg. Emnet var deltagernes oplevelser af at deltage i WIPP forløbet.

Peer Christensen takkede ja, som værende én af deltagerne i foranstaltningen ”Form dit liv” (Red.: kaldet i WIPP ”CALSTI”) for at øge den fysiske aktivitet, til at blive interviewet og skriver efterfølgende om dagens session og interviewet:

 

”Vi havde under mødet besøg af to damer fra Tyskland, som skulle evaluerer, hvad vi lavede på vores møder, den ene, talte kun tysk, den anden talte, og forstod glimrende dansk… ”

Peer beretter yderligere, at WIPP forløbet for ham, har været med en rigtig god start og at optakten til forløbet har været fin. Hvad forløbet bringer med sig på sigt, har han dog svært ved at gisne om. Med det in mente, har Peer dog allerede nået det første delmål. Ugen forinden havde holdet drøftet hver deltagers ”små forandringer”. De små forandringer er interventionernes omdrejningspunkt for, at borgeren kan få en bedre trivsel og sundhed med egne mål, som styrende element, med et afsæt i at indføre mere aktivitet i hverdagen. Små mål, som på sigt kan medføre store sundhedsmæssige gevinster. For Peer var det, at ændre rutinerne en smule i hans hverdag. Snakken kom omkring en aktivitet han havde forlagt; at ro på romaskine hver dag der hjemme. Dette mål var denne dag nået:

 

”De to sammensvorne Pernille og Anne Marie (Red.: træner og anden deltager) fik mig i gang og det er jeg glad for så tak for det.”

WIPP har fokus på, at opspore og forebygge før funktionstab sætter ind og interventionerne støtter borgeren i at finde strategier til at blive ved med at være så selvhjulpen som muligt og forebygge mistrivsel. Peer er afhængig af sin rollator, men han ved at musklerne skal holdes vedlige, for at rollatoren kan blive ved med at være støtte nok. Han ved at mere fysisk aktivitet er vigtig netop til det. Peer mener derfor at WIPP interventionen ”Form dit liv” kan gøre en forskel for netop det punkt og skriver herom:

”Fysisk aktivitet og træning for +65, jeg tror ikke at vi selv gør meget i det daglige, hvis ikke vi får et spark bag i eller forståelsen for hvor meget det betyder for ens helbred, jeg tror at vi bare læner os tilbage og siger jeg har slæbt et liv nu vil jeg slappe af, vi ved godt at det ikke dur, men at vi skal lige havde den hjælpende hånd der får os i gang.”

Peer er glad for at interventionen får ham ud af vante rutiner og ud af døren. Han vil uden tvivl fortsætte til interventionens ophør og er i gang med at afdække muligheder for at finde nye sociale fællesskaber.
At møde Petra og Carina har stedfæstet projektet oprigtighed for Peer og de andre deltagere og Peer er motiveret til at nå flere ”små forandringer”;

”Ligeledes syntes jeg at WIPP har aktiviseret mit til, at prøve, at få nogle mere gode leveår, endnu med disse tiltag.”

 

 

Billede: Aktivitet i Form dit liv – Gåtur i nærmiljøet. Peer fortæller og viser træner og deltagere vej i de meget smukke omgivelser.