WIPP – Et Overblik

WIPP-projektet baserer på fire nøgleværdier:

  • Social ansvarlighed
  • selvbevidstgørelse (selv-empowerment)
  • Sundhedsbevidsthed
  • Gennemsigtighed

De fire nøgleværdier er grundlaget for vores arbejde. WIPP-projektet skal skabe en ny velfærdsinnovationsmodel inden for primær forebyggelse. Målet er, at udvikle nye produkter og metoder, som baserer på synergien mellem nøgleaktører af den offentlige sundhedssytem, borgere, forskningsorganisationer og virksomheder (Quadruple Helix Model).

Projektet baserer på modellet af den internationale klassifikation af funktionsevne, handicap og sundhed (International Classification of Functioning; ICF), som anvendes af både tyske og danske partnere. Det støtter implementeringen af den nye tyske forebyggelseslov (2015) og den yngste danske forebyggelsesstrategi (Sundhedsstyrelsen, 2015).

WIPP-projektet bygger på de grænseoverskridende resultater og erfaringer fra et tidligere Interreg 4a-projekt (Hanc – Healthy Aging Network of Competence). WIPP-projektet tager denne tidligere erfaring til et nyt niveau ved at involvere nye vigtige projektpartner grænseoverskridende og udvikle og implementere en ny forebyggelsesmodel. Uagtet af forskellene mellem det tyske og det danske sundhedssystem er denne ansats en stor kraft til at klare de tilsvarende grænseoverskridende udfordringer i den voksende ældre befolkning.

WIPP-projektet finansieres af Interreg Tyskland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Læs mere om Interreg Tyskland-Danmark på www.interreg5a.eu