WIPP – forebyggelse i aktion

Siden midten af 2015 har Howe-Fiedler-Stiftung tilbudt et motionsprogram i bydelen Kiel Gaarden, som bliver rigtig godt modtaget af ældre borgere. Programmet ledes af en uddannet fysioterapeut og sportslærer og omfatter aktiviteter fra mandag til torsdag i en time, hvor der bliver taget hensyn til hver enkelt borger. Ved den første “snuse” udføres en sundhedscheck, så vanskeligheder med helbredsituationen kan indentificeres og betragtes direkte. De deltagende seniorer er modtagelig og åbne for nye tilbud. For eksempel blev der tilbudt en times stand-up paddling sidste år. Med masser af sjov og glæde blev brædderne testet i en friludtsbad.

Et andet projekt, hvor vi med succes opmuntrer seniorer til at være aktiv, er ”rollatordans”. Mange af deltagerne var skeptiske i starten og turde ikke at danse med rollatoren og udvikle en vis elegance. I dag er den ugentlige danselektion en populær og vigtig begivenhed. Ikke kun bevægelsen, men også samfundet fremmes og for mange af deltagerne har det en positiv indflydelse på deres liv.

Det er kun to af de mange forskellige tilbud, som Howe-Fiedler-Stiftung tilbyder til at fremme en aktiv og sund aldring. Vi er opmærksomme på betydningen af aktivering, fysisk aktivitet, fysisk og psykisk sundhed. Stiftelsens opgave er at øge livskvaliteten hos ældrebefolkningen i Kiel, der lever i aldersfattigdom.

Forebyggende hjemmebesøg fremmer den individuelle henvendelse og målrettede tilbud kan bruges til at få folk ud af tilbagetog og skrøbelighed.