WIPP projekt – en oversigt

WIPP projektet er designet til at udvikle velfærdsinnovation indenfor  den primære forebyggelsessektor. Der udvikles nye produkter og processer baseret  på synergierne fra de deltagende interessenter  fra den primære sundhedssektor, borgere, forskningsinstitutioner og erhversliv (Quadruple Helix Model).

Projektet er baseret på den internationale classifikations model (ICF), som bruges af både de danske og tyske partnere. Modellen understøtter implementeringen af den nye tyske sundheds og forebyggelsesreform (2015) og den seneste danske strategi for sundhedsforebyggelse (Sundhedsstyrelsen 2015).

WIPP projektet bygger på resultater og erfaringer fra det tidligere Interreg4a projekt (HANC) og vil med dette afsæt og inklusionen af nye kompetencer og nøgleaktører fra hele projektregionen bringe udviklingen og implementeringen af ny(e) forebyggelsesmodeller til højere niveauer. Den valgte tilgang er, på trods af forskellene mellem den tyske og danske sundhedssystemer en styrke  for ambitionen om at løse de fælles grænseoverskridende udfordringer fra en voksende ældre befolkning.

WIPP projektet er finansieret af Interreg Deutschland Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Læs mere om Interreg Deutschland Danmark på www.interreg5a.eu