Den danske WIPP360 model vinder KL’s Forebyggelsespris 2024

En af WIPP-projektets oprindelige mål var at skabe et netværk af interessenter og organisationer, som ønskede at bygge videre på, samt implementere forskningsresultaterne fra WIPP-projektet. I efteråret 2020 grundlaget Slagelse Kommune og Syddansk Universitet, to af de oprindelige partnere i WIPP-projektet, sammen med Middelfart kommune, således den danske udgave af dette netværk, kaldet WIPP-360. Det danske WIPP-360 netværket tæller i dag flere danske kommuner og ledes af Slagelse Kommune. Netværket har særligt beskæftiget sig med at videreudvikle, digitalisere og implementere WIPP-projektets analoge screenings- og spørgeguide til tidlig opsporing af risiko for tab af funktionsevne og livskvalitet hos ældre 65+.

D. 18 maj 2024 modtog Slagelse Kommune på vegne af alle WIPP-360 netværkets samarbejdspartnere, Kommunernes Landsforenings Forebyggelsespris 2024. Prisen gives for arbejdet med WIPP-360 modellen og déns evne til at opspore og motivere særligt sårbare, kronisk syge, ældre borgere til forebyggelsesforløb.

https://www.kl.dk/forsidenyheder/2024/maj/slagelse-kommune-vinder-kl-s-forebyggelsespris-2024

https://www.slagelse.dk/da/nyheder/slagelse-kommune-vinder-kl-s-forebyggelsespris-2024/