At blive ældre i Lübeck – forebyggelse i alderdommen

Aldersstrukturen i byen Lübeck har ændret sig i stigende grad siden 2009: Andelen af ældre steg betydeligt. Som følge heraf er det nødvendigt at tilbyde mere og mere forebyggende indsatser til ældre borgere, som sikrer en sund og aktiv aldring.

Ifølge det tyske Institut für angewandte Pflegeforschung i Köln (2012) er der behov for forbedring i ældrebefolkningens arbejde:

  • Lav offentliggørelse om eksisterende tilbud og lokale kontakter til ældre borgere
  • Skræddersyede, tidlige støtte af ældre borgere, der har brug for hjælp, sker indtil nu kun gennem selvstændigt initiativ.
  • Konsekvens: Tilbud bliver anmodet for sent, når behovet for hjælp allerede er indstillet.
  • Adgangen til hjælp- og plejesystemet sker først efter klassificering i plejeforsikringen

Målet med forebyggelse i arbejde med ældrebefolkningen er at informere, uddanne og sensibilisere borgere for deres sundhed gennem rådgivning og støttetilbud. På baggrund af resultaterne fulgte en fælles supplerende rapport fra socialsikringsafdelingen og sundhedsafdelingen til det overordnede koncept om liv og bo i alderdommen/specielt om forebyggelse i alderdommen. Resultatet af Socialkomiteen den 02.06.2015 krævede, at begrebet “forebyggelse i alderdom/ forebyggende hjemmebesøg” skal forfølges.

Borgernes deltagelse i en undersøgelse fremhæver nogle emner af særlig interesse: bl.a. sund levevis og mobilitet samt finansiering og digitalisering af hjælp- og støttesystemer. For at kunne bruge digitale redskaber noterede borgerundersøgelsen, emner som erhvervelse af redskaber, mulighederne for digitalisering i form af kontakt, men også behovet for hjælp til folk, der forklarede udstyret til de ældre. Uden professionel hjælp kan digitalisering ikke implementeres. Digitalisering spiller også en vigtig rolle i “WIPP-projektet”, hvor byen Lübeck er en netværkspartner. Det Interreg5a-finansierede WIPP-projekt har målet at fremme sund og aktiv aldring i Nordtyskland og Syddanmark. Projektet anvender en innovativ digital uddannelse som en enkelt indsats for at fremme de ældre borgeres sundhed.

Desuden udtrykte borgerne deres ønsker om at modtage information om kommunal management, naboskabsstøtte, tilbud til hverdagslivet i kommunen, brug af offentlige faciliteter og tilbud. Konceptet liv og bo i alderdommen vil fortsætte i fremtiden for at forfølge målet om “at skabe en selvbestemt, men også medansvarlig aldring i en egen lejlighed i kommunen” (Hansestad Lübeck, 2018). Borgernes ønsker tages i betragtning ved undersøgelsens resultater.

 

Kontakt:

Hansestadt Lübeck, Bereich Soziale Sicherung, Matthias Wulf, matthias.wulf@luebeck.de, Telefon 0049 451 122 5170

Hansestadt Lübeck, Gesundheitsamt, Dr. Michael Hamschmidt, michael.hamschmidt@luebeck.de, Telefon 0049 451 122 5300