WIPP – Arbejdspakker

De seks dimensioner af WIPP

WIPP-projektet har til formål at forbedre livskvaliteten gennem følgende fire nøgleværdier: socialt ansvar, selv-empowerment (selvbevidstgørelse), sundhedsbevidsthed og gennemsigtighed. For at opnå vores mål fokuserer vi på de seks dimensioner, som også kaldes arbejdspakker (AP).

  1. Projektmanagement (AP 1)
  2. Arbejde i offentlighed (AP 2)
  3. Tidlig konstateret/identifikation (AP 3)
  4. Intervention (AP 4)
  5. Technologisk Innovation (AP 5)
  6. Implementering og bæredygtighed på kort og lang sigt

Projektmanagement (AP 1) og arbejdet i offentligheden er overordnet og tjener koordineringen mellem projekt- og netværkpartnerne samt ekstern kommunikation. På inholdsniveauet er fokussen på den tidlige identifikation (AP 3) og interventionen (AP 4). Det understøttes af teknologisk innovation (AP 5) og formidles gennem implementeringen og bæredygtighed på kort og lang sigt (AP 6). Til sidst etableres et observatorium under WIPP-projektets forløb. Observatoriet etableres under navnet ”WIPP – et kompetence fyr” og omfatter alle partnere i Quadruple-Helix-modellen. Dermed sikres, at alle de effektive primære forebyggelsesstrukturer, som blev oprettet indenfor WIPP-projektet, eksisterer videre efter projektets afslutning.