WIPP – Mission og Mål

Mission

WIPP bør bidrage til sundhedsfremme af den ældre befolkning (65+ år). Sammenfattende kan man sige:

  • Projektet indleder en bæredygtig forandring.
  • Den aktive og sunde aldring i Slesvig-Holsten, Syddanmark og Sjælland understøttes.
  • Deltagelse af den ældre befolkning fremmes.

Missionen skal opnås ved at opretholde og fremme den fysiske funktion. Samtidigt skal livskvaliteten forbedres og antallet af sunde livsår (Healthy Life Years (HLY)) øges. Langsigtet bør sundhedsudgifterne reduceres.

 

Mål

For at opnå missionen har WIPP-projektet forskellige mål.

Mål 1: Grænseoverskridende samarbejde (Quadrupel-Helix)

Quadrupel-Helix modellen omfatter den offentlige og private sundhedssektor, forskningsinstitutioner, virksomheder og borgere. Modellen danner grunlaget for samarbejde i WIPP-projektet. Projektpartnerne tilhører til sundhedssektoren, forskningsinstitutionerne og virksomhederne, således at allerede tre af de fire deltagende grupper af modellen er repræsenteret. Derudover ligger fokussen på borgere og dermed på udvikling af passende produkter og processer i den primære forebyggelsessektor, så at borgere vil blive integreret som eksperter i projektet.

Mål 2: Implementeringsmodel

En tidlig konstatering (screening) hjælper med at identificere ældre borgere, der har et øget risiko for fysisk nedsættelse. På baggrund af de identificerede risikoprofiler bør der udvikles og implementeres handlingsplaner, som skal bidrage til sundhedsfremme. Handlingsplanerne skal omfatte innovative interventioner, som understøtter livsstilsændringer og forebygge funktionstab.

Mål 3: Businessmodel

For at styrke den bæredygtige implementering er teknologiske og iværksættermæssige aspekter også delene af WIPP-projektet. Det vil tage hensyn til de specifikke markedsbehov og der bør udvikles innovative værdikæder inden for de eksisterende sundhedsstrukterer, som bygger på omkostningseffektive handlingsplaner. Planerne vil omfatte et katalog over løsninger til virksomheder i den primære forebyggelsessektor, herunder implementeringsretningslinjer, apps, businessmodeller og forskellige typer af investitioner samt omkostnings- og effektivitetsanalyser.

Mål 4: Skabe bæredygtige og effektive strukturer i primærforsyning

Den nyudviklede tidlige diagnose og de nye handlingsplaner samt det nyoprettede netværk med borgerne, den offentlige og private sundhedssektor, forskningsinstitutionerne og virksomhederne vil blive overført til et observatorium i løbet af WIPP-projektet. Observatoriet etableres under navnet ”WIPP – et kompetence fyr” og omfatter alle partnere i Quadruple-Helix-modellen. Dermed sikres, at alle de effektive primære forebyggelsesstrukturer, som blev oprettet indenfor WIPP-projektet, eksisterer videre efter projektets afslutning.

 

 

­