WIPP’s spørgeskema sikrer ensartet tilbud til borgere, som får forebyggende hjemmebesøg

Mere end 300 borgere i Esbjerg Kommune, Danmark, har nu besvaret WIPP’s spørgeskema ved forebyggende hjemmebesøg. Skemaet sikrer, at forebyggelseskonsulenterne kommer omkring alle relevante parametre og på den baggrund kan tale om det, der er mest betydningsfuldt for borgeren.

 

 

Tidligere kørte konsulenterne forebyggende hjemmebesøg med formålet, at borgeren og konsulenten kunne tale sammen om borgerens livssituation og borgerens generelle trivsel i hverdagen. I Danmark er der en lovmæssig ramme for hjemmebesøgene konsulenterne skal følge (Serviceloven §79a). Denne lovgivning har rammer for målgruppen, men har ikke et tilhørende spørgeskema til opsporing af risikoområder. Konsulenterne i Esbjerg Kommune har forskellige baggrundsmæssige sundhedsfaglige uddannelser og erfaringsgrundlag, og har ikke før haft et standardiseret spørgeskema til hjemmebesøgene. Det har altid været borgerens individuelle ønsker og behov, som er styrende for samtalen, men med WIPP’s spørgeskema får konsulenterne mulighed for at huske, at spørge hele vejen rundt om mennesket. Skemaet sikrer en højere grad af ensartethed i spørgsmålene til borgerne ved de forebyggende hjemmebesøg og dermed i opsporingen til forebyggelse af risikoområder, som for eksempel tendens til at falde, ernæringsstatus og inkontinens.

En standardisering af de forebyggende samtaler giver altså mulighed for, at flere risikofaktorer kan opspores. Det giver os som samfund på sigt mulighed for at flytte penge fra rehabilitering til forebyggelse og sikre flere sunde leveår for borgerne.

På sigt i WIPP projektet, er det tanken at spørgeskemaet kan udfyldes af borgeren selv på forhånd via et link i den digitale postkasse ”e-Boks”. Forebyggelseskonsulenten får så mulighed for, at få resultatet og kan så tale om det på det forebyggende hjemmebesøg, der er centralt i forhold til resultatet og borgerens ønsker og behov.

 

Erfaringer fra praksis

Et par af vores forebyggelseskonsulenter har her delt deres oplevelser med spørgeskemaet:

”Som forebyggelseskonsulent har det været et spændende og til tider udfordrende projekt at være med til at gennemføre de 300 samtaler med borgerne. Vi er blevet mødt af borgere, der kun sagde ja til et forebyggende hjemmebesøg, fordi de kunne være med i et forskningsprojekt. Vi har mødt borgere, der blev trætte undervejs i besøget på grund af alt for mange spørgsmål. Og vi har mødte ægtepar, der konkurrerede om, hvem der var bedst i de fysiske test.

Vi har oplevet, at nogle af spørgeskemaerne har givet anledning til at få nogle snakke om ting, som vi ofte ikke er kommet ind på ved et almindeligt forebyggende besøg. Ud fra de mange spørgsmål, der er blevet stillet, er vi kommet langt omkring. Specielt spørgsmålet om, hvor mange timer den enkelte sidder ned, har gjort et stort indtryk på nogle, over hvor lidt de bevæger sig. Endelig er de fleste blevet bekræftet i at holde fast i deres gode motionsvaner, som de har, efter at de er blevet testet, og blevet bekræftet i, at det hjælper kroppen at holde sig i gang, også på trods af kroniske sygdomme.”

”Med et spørgeskema som WIPP kommer man rundt om borgernes dagligdag og får flere emner op, herunder søvn, sociale aktiviteter og netværk. Og i den sammenhæng er man tvunget ud i at stille også de svære spørgsmål, såsom hvor meget drikker du, og er du inkontinent. Alt i alt kommer man meget vidt omkring og har således et værktøj i WIPP, man ellers ikke har ved almindelige hjemmebesøg.

WIPP har mange spørgsmål, og hos den meget snakkesalige borger kan det af og til være en udfordring at holde sig til spørgsmålene. Derudover har WIPP også integreret fysiske test, hvor vi skal teste borgerens balance, lave rejse- og sætte sig-test og husketest, og de fleste har deltaget. Når den fysiske test er en del af spørgeskemaet, har jeg været nødt til at vurdere borgerens fysiske tilstand, inden vi gik i gang med at bruge WIPP-skemaet, idet jeg ikke vil lave fysiske test med borgere, som ikke kan gennemføre dem.

I dag er WIPP-besøgene slut, og jeg kan konkludere, at ved de fleste forebyggende hjemmebesøg udspringer nogle af mine spørgsmål stadig fra WIPP-spørgeskemaet, bl.a. hvor meget drikker du, eller hvor mange timer har du siddet ned i dag. Ligesom det er naturligt for mig at lave balanceøvelser med borgeren, hvis samtalen giver anledning til det.”

 

Læs mere om:

Forebyggende hjemmebesøg i Esbjerg

https://www.esbjergkommune.dk/borger/%C3%A6ldre/hj%C3%A6lp-og-pleje/forebyggende-hjemmebes%C3%B8g.aspx

Forebyggende hjemmebesøg via landsforeningen SUFO (Landsforeningen for ansatte i Sundhedsfremmende Forebyggende hjemmebesøg)

http://www.sufo.dk/

Lovgivningen omkring de forebyggende hjemmebesøg i Danmark

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=177812