Kick-off møde i Odense

I februar 2017 gennemførtes på SDU, Odense et righoldigt 2-dages kick-off møde med deltagelse af alle projektpartnere.

Om morgenen på førstedagen blev alle projektpartnerne budt velkommen af projektets leder Associate Professor Paolo Caserotti, og projektkoordinator, Iwan Alstrup, fra Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet.

Mødets havde til formål  at koordinere projektets opstart og gennemførelse ved formidling og drøfelser af bla.a. projektledelse, datasikkerhed og intern/ ekstern kommunikation. Nationale rammevilkår og ICF (International Classification of Functioning) blev ligeledes præsenteret og drøftet hvorefter lederne af udvalgte arbejdspakker gav et overblik over de kommende aktiviteter. Begge  dage  var meget produktive med vigtige beslutninger for de kommende måneders projektarbejde.