Seneste resultater om forebyggelse af fald

Omkring hver tredje hjemmeboende ældre (I Danmark) falder mindst én gang om året. Risikoen for at falde stiger med alderen, og næsten dobbelt så mange ældre i alderen 70-80 år falder, sammenlignet med personer under 70 år. Derfor har Sundhedsstyrelsen (Danmark) netop udgivet nye retningslinjer for forebyggelses af fald.

”Der er flere årsager til, at ældre falder, men overordnet sker fald ofte på grund af balancesvigt eller bevidsthedstab. Desuden er lav muskelmasse, nedsat balance- og opfattelsesevne, samt svækket syn og hørelse nogle af de andre væsentligste risikofaktorer, der fører til fald. Derfor anbefaler retningslinjen en flerstrenget indsats, hvis man vil forebygge og derved reducere antallet af fald hos ældre”, siger fuldmægtig Christina Debes Helm.

De nye Retningslinjer anbefaler bl.a., at ældre, der er i risiko for fald, får tilbud om superviseret styrke- og balancetræning, og desuden laver øvelser, der optræner deres balance (vestibulærsansen). Dette er præcis hvad, vi forsøger i WIPP projektet, hvor ældre, der vurderes at være skrøbelig ud fra et evidensbaserede screeningsværktøj, bliver randomiseret til en af to grupper, hvor den en gruppe netop modtager superviseret styrketræning to gange om ugen i tre måneder.

Formålet med WIPP er ikke bare at forebygge fald bl.a. skrøbelige ældre, men overordnet at reducere risiko for funktionsnedsættelse, funktionstab, mindske brug af sundhedsydelser og øge antallet af gode ”raske” og uafhængige leveår hos ældre borger i INTERREG-region.

Læs mere om:

https://www.sst.dk/da/nyheder/2018/retningslinje-skal-forebygge-fald-hos-aeldre