WIPP projektet er på forkant med anbefalingerne på Ældreområdet!

Danmark: 235 anbefalinger skal støtte kommunernes forebyggelse
WIPP projektet er på forkant med anbefalingerne på Ældreområdet!

Sundhedsstyrelsen har opdateret de anbefalingerne, som beskriver den bedste viden om gode forebyggelsesindsatser. Forebyggelsespakker består denne gang af 235 anbefalinger på 11 væsentlige forebyggelsesområder og Sundhedsstyrelsen giver bud på, hvilke områder det er vigtigst at starte med, hvilke der bør prioriteres(1) og hvordan det bør håndteres på bl.a. Ældreområdet(2).

Sundhedsstyrelsen påpeger at alle forebyggelsespakker er vigtige, men har opstillet en prioriteret rækkefølge ift., hvilke emner, der er vigtigst(3) også på Ældreområdet:

  • Tobak
  • Fysisk aktivitet
  • Mental sundhed
  • Alkohol
  • Overvægt
  • Mad & måltider

På Ældreområdet anbefaler Sundhedsstyrelsen at ovenstående emner berøres, og eventuelle andre emner opspores, via af de forebyggende hjemmebesøg (2).

WIPP-projektet følger nøjagtigt denne anbefaling: De ovenstående områder er inkluderet i en evidensbaserede samtaleguide og screeningsmodel, der i projektet netop tests ifm. de forebyggende hjemmebesøg. Således sikres det at den forebyggende medarbejder via samtaleguiden får spurgt indtil alle ovenstående emner. Medarbejderen kan anvende den evidensbaserede screening til at vurdere projektdeltagernes funktionelle status og identificere risikoer, som står i forbindelse med den aktuelle sundhedstilstand. På grundlag af det kan udvikles individuelle interventioner til at reducere forskellige sundhedsrisici, som fx funktionstab, fald, tab af livskvalitet og ensomhed.

Læs mere om og følg WIPP projektet på http://www.wipp-online.eu/da/wipp-projekt-en-oversigt/ eller find os på Facebook og/eller LinkedIn

  1. https://www.sst.dk/da/nyheder/2018/235-anbefalinger-skal-stoette-kommunernes-forebyggelse
  2. https://www.sst.dk/da/planlaegning/kommuner/forebyggelsespakker/forebyggelsespakker-omraader/forebyggelsespakker-aeldreomraadet
  3. https://www.sst.dk/da/planlaegning/kommuner/forebyggelsespakker/~/~/media/F5D53916560B4B418D7F5E5B38ECD6AE.ashxr