Forskningens Døgn 2018 på Syddansk Universitet

Lørdag d. 21. april, slog Syddansk Universitet (SDU) Odense dørene op for offentligheden til Forskningens Døgn 2018. Her blev interesserede besøgende præsenteret for WIPP-projektet på Center for Sund og Aktiv Aldrings (CAHA) stand, hvor også Odense Kommune var tilstede. Dagen igennem var der livlig aktivitet på standen og mere end 120 personer stoppede op for test og en snak om forebyggende hjemmebesøg, tidlig opsporing af funktionstab og effektive handleplaner i forebyggelsen af fysisk funktionstab og afhængighed af hjælp i dagligdagen. CAHA-teamet demonstrerede videnskabelige metoder til at måle fysisk kapacitet, og hvordan sådanne målinger bliver omsat til værdifuld viden og praksis i projekter som WIPP. Trækplasteret var muligheden for selv at få sin fysiske form målt, og særligt børnene nød hands-on aktiviteterne, mens forældre og bedsteforældre fik mulighed for lige at blive lidt klogere på projekterne, før de blev overtalt til selv at lade sig teste.

Formålene med forskningens døgn er blandt andet at etablere mødesteder for forskere og befolkning, sætte fokus på hvordan forskning og innovation er med til at løse samfundets udfordringer og at inddrage borgerne i forskning og skabe flere relationer mellem samfund og forskere. Disse formål går hånd i hånd med quadruple helix tilgangen i WIPP-projektet, hvor borgerne sammen med kommuner, virksomheder og universiteter bliver anset som værdifulde og ligeværdige partnere i udviklingen af effektive og bæredygtige velfærdsinnovationer.