WIPP Projektets afslutningskonference

WIPP projektets afslutningskonference blev afholdt d. 25/9-2020 i Odense Congress Center. På grund af Covid-19 situationen var det kun muligt at samle 50 personer til fysisk deltagelse i kongrescenteret. Derudover deltog over 70 personer via en online forbindelse, hvor tolkenes oversættelse var tilkoblet. Til stor glæde for WIPP projektets koordinator havde folketingsmedlem Jane Heitmann sagt ja til at holde åbningstalen til konferencen. På konferencen blev viden om nye værktøjer, der kan bruges i opsporingen af skrøbelige ældre, samt kortlægningen af deres risikoprofil præsenteret. Derudover blev der fremlagt analyser af projektets skræddersyede interventioner, hvordan disse kan anvendes til forebyggelse af funktionstab, hvilke risikofaktorer (f.eks. mental sundhed, fysisk aktivitet) der er vigtige at være opmærksom på for at reducere funktionstab, og hvordan dette kan gøres i praksis. Endvidere præsenterede flere kommuner deres erfaringer fra WIPP projektet med foreslag til fremtidens forebyggelsesstrategi og Region Syddanmark præsenterede deres sundhedsaftale for 2019-2023.

Nedenfor kan du se hele programmet og downloade alle slideshows fra konfernecen.

Har man lyst til vide mere omkring projektet og følge WIPP-360-netværkets videre forløb med opsporing af skrøbelige ældre, kortlægning af risikofaktorer og forebyggelse af funktionstab, kan man skrive en mail til Iwan Alstrup (ialstrup@health.sdu.dk) eller Gorm Rabølle Knudsen (gomnu@slagelse.dk). Man kan læse mere omkring WIPP-360 på hjemmesiden www.WIPP-360.org.

1. Velkomst v/ Jane Heitmann, MF [V], ordfører for Ældre og Psykiatri, Formand for Sundheds- og Ældreudvalget

 

2. Introduktion: Hvad er WIPP-projektet, og hvorfor er det et vigtigt projekt? v/ Professor Paolo Caserotti, SDU

Slides

 

3. Resultater fra WIPP-projektet: Hvad viser projektets screeningsværktøj til tidlig opsporing af skrøbelige ældre? v/ ph.d.-studerende Jonathan Vaarst, SDU

Slides

 

4. Kan måling af fysisk funktion i det forebyggende hjemmebesøg prædikere senere brug af sundhedsydelser? v/ ph.d.-studerende Jonathan Vaarst, SDU

Slides

 

5. Resultater fra WIPP-projektet: Fald blandt hjemmeboende danske ældre: Identifikation af væsentlige risikofaktorer, Thomas Ruback og Michael Lassen

Slides

 

6. Region Syddanmarks sundhedsplaner for 2019-2023 v/ Anette Vestergaard Weng, Region Syddanmark

Slides

 

7. Fremtidens forebyggelsesstrategi – et kommunalt perspektiv, v/ Therese Gjerde Jensen, Leder af Sundhedstilbud, hjemme- og sygeplejen Slagelse Kommune

Slides

 

8. Resultater fra WIPP-projektet: En aktiv livsstilsintervention – effekter på objektiv og selvvurderet funktionsevne og livskvalitet, v/ ph.d.-studerende Pia Øllgaard Olsen, SDU

Slides

 

9. Virtuel træning som værktøj i det forebyggende arbejde – er Danmarks ældre klar til digitale løsninger?, v/ videnskabelig assistent Gry Kock, SDU

Slides

 

10. Hvad er erfaringerne med implementering af WIPP-projektet? Et perspektiv fra danske kommuner og borgere, v/ AC-fuldmægtig Mathias Skjødt Christensen, SDU

Slides

 

11. Hvad er erfaringerne med implementering af WIPP-projektet? Et perspektiv fra tyske aktører og borgerev/ Kerstin Berszuck, Specialist for forebyggelse og psykosocial sundhed, AOK NordWest

Slides

 

12. Ernæringsstatus hos 80+ årige hjemmeboende ældre: Resultater fra et forskningsprojekt, v/ Professor Paolo Caserotti, SDU

Slides

 

13. WIPP Proof of Concept – Afprøvning og kvalificering af udvalgte WIPP-koncepter, v/ Boe Trøigaard Hansen, Udviklingskonsulent, og Johanne Østerbye, leder, Middelfart Kommune

Slides

 

14. WIPP 360 – et fremtidigt samarbejdsnetværk: Hvad, hvordan og hvorfor? v/ Gorm Rabølle Knudsen, Udviklingskonsulent, Slagelse Kommune

Slides