Forberedelse og start af interventionen i Kiel

På forhånd for gennemførelsen af ​​WIPP-Interventionen blev der tænkt meget frem og tilbage, der var afholdt og udvekslede flere ideer og utallige diskussioner, men nu var det endelig tid:

I Kiel Suchsdorf lød startsignalet den 22.11.2018.

I tæt samarbejde med AOK NordWest, Landessportverband Schleswig-Holstein, Diakonie Altholstein og Anlaufstelle Nachbarschaft, placeret i nærheden af ​​ Arbeiterwohlfahrt Kiel, blev grundstenen til aktiveringen af ​​Kiels ældrebefolkning lagt.

For begge Kiel-bydelene, Suchsdorf og Gaarden kunne findes egnede lokaler og kvalificerede trænere. Instruktørerne fik også en introduktion til indholdet af de respektive interventionsformer i november og er nu klar til at starte implementeringen sammen med deltagerne.

En første undersøgelse af den fysiske funktionsdygtighed gennenføres i Suchsdorf i samme lokaler, hvor senere interventionsmøderne finder sted. Så kunne borgerne på forhånd får kendskab til træningsstedet og samtidig prøve tilgængeligheden. I begge bydelene ligger træningsstederne på hovedveje og er let tilgængelige med bus.

 

 

Prøven løb smidig og blev opfattet af deltagerne som meget behagelig. I Kiel-Gaarden bliver starten forsinket i kort tid, men så siger den også:

Kom nu, lad os gå!

Pressemeddelelse: Korsør – Nyt projekt skal give ældre borgere en bedre alderdom

For mange ældre borgere døjer med dårligt helbred og ringe livskvalitet. Derfor skal et nyt forskningsprojekt hjælpe borgerne med at få et bedre og mere aktivt liv. 

Et delvist EU-finansieret projekt kaldet, WIPP, skal sørge for, at hjemmeboende borgere over 60 år får flere gode og sunde leveår. I Slagelse Kommune er det borgere i Korsør, som indtil videre kan deltage i projektet.

Projektet starter med et forebyggende hjemmebesøg hos den enkelte borger. Her er forebyggelseskonsulenten udstyret med et omfattende spørgeskema, som både spørger ind til borgerens psykiske og fysiske tilstand. På den måde bliver det dermed lettere for konsulenten at opspore sygdomme og funktionstab, samtidig med at borgeren sættes på det mest optimale forløb.

Mange hjemmeboende ældre borgere vil gerne klare alting selv. Det betyder desværre også, at mange ignorerer de begyndende skavanker, fordi de har svært ved at bede om hjælp. Her spiller vores projekt en afgørende rolle, fordi vores dialog med borgerne er så grundig. På den måde kan vi tidligt opspore diverse sundhedsrisici og iværksætte en forebyggende indsats, inden at sygdomme og funktionstab for alvor bryder ud, siger projektleder for WIPP Gorm Rabølle Knudsen.

 

Projektet styrker både humøret og den fysiske form

Borgere som deltager i forløbet, kan enten komme på Træn Din Form eller Form Dit Liv, som begge er gratis og varer et halvt år. Træn Din Form fokuserer på fysisk træning, mens Form Dit Liv også arbejder med psykiske udfordringer som stress og ensomhed. En af dem, som deltager i Form Dit Liv er 60-årige Bente Ravn. Hun havde i længere tid døjet med hoftesmerter og dårligt humør, og allerede nu kan hun mærke en forskel.

I starten kunne jeg dårligt bevæge mig, og jeg var dagligt plaget af voldsomme smerter. Gennem træningen er mine smerter og bevægelighed blevet bedre. Og så har jeg mødt flere søde mennesker, som jeg også kan lave hyggelige aftaler med. Det har gjort en stor forskel på mit humør, siger Bente Ravn.

 

Bolig Korsør bakker op om projektet

Forløbene er lavet på borgerens præmisser. Derfor er det også konsulenterne, som kommer hjem til borgerne, og holdene er desuden forankret fem forskellige steder i Korsør, så ingen skal have besvær med transport. Det har kunne lade gøre, fordi lokale aktører som den almene boligforening Bolig Korsør har valgt at stille faciliteter til rådighed.

I Slagelse Kommune skal vores ældre borgere have en værdig ældrepleje. De skal opleve, at der er en hjælpende hånd, når de bliver syge, eller hvis humøret svigter. Men behandling skal ikke kun være brandslukning, når uheldet er ude. I stedet skal vi lave flere forebyggende indsatser og hjælpe de ældre mod et aktivt og sundt liv. Det er netop intensionen med dette projekt, som både kommunen og lokale aktører bakker op om, siger formand for Forebyggelses- og Seniorudvalget Ali Yavuz. En holdning som deles af formand for Bolig Korsør Ebbe Ahlgren.

Projektet løber til og med 2019, og derefter vil man vurderer om forløbene skal fortsætte og spredes ud til andre dele af kommunen.

 

Sådan kommer du i betragtning til et af de to forløb

Hvis du er over 60 år gammel og bor i Korsør, kan du bestille et hjemmebesøg. Her vil du i fællesskab med en medarbejder fra WIPP finde ud af, om du kan deltage i Træn Din Form eller Form Dit Liv. Begge forløb er gratis.

Projektet foregår fem forskellige steder i Korsør. Indtil videre har 150 borgere fået et hjemmebesøg, og her er 90 borgere blevet erklæret egnet til et af de to forløb. Hvis du gerne vil booke et hjemmebesøg, kan du kontakte projektleder Gorm Rabølle Knudsen.

https://www.slagelse.dk/nyt-og-presse/nyheder/2018/november/korsoer-nyt-projekt-skal-give-aeldre-borgere-en-bedre-alderdom

 

Flere oplysninger

Ønsker du flere oplysninger, så kontakt:

 • Formand for Forebyggelses- og Seniorudvalget Ali Yavuz,
  20 29 58 66
  Mail aliya@slagelse.dk
 • Projektleder for WIPP Gorm Rabølle Knudsen,
  40 29 96 60
  Mail gomnu@slagelse.dk
 • Formand for Bolig Korsør Ebbe Ahlgren, Tlf. 51 64 81 11

“WIPP – en deltagers beretninger”

Oktober 2018 bød på mange WIPP aktiviteter, herunder WIPP partner- og netværkspartnermøde i Esbjerg. I den forbindelse blev 4 deltagere fra de 2 forskellige WIPP gruppeinterventioner interviewet af Carina Wilkens og Petra Hampel fra WIPP arbejdspakke 2 (AP2) Europa-Universität Flensburg på Østerby Sundhedscenter i Esbjerg. Emnet var deltagernes oplevelser af at deltage i WIPP forløbet.

Peer Christensen takkede ja, som værende én af deltagerne i foranstaltningen ”Form dit liv” (Red.: kaldet i WIPP ”CALSTI”) for at øge den fysiske aktivitet, til at blive interviewet og skriver efterfølgende om dagens session og interviewet:

 

”Vi havde under mødet besøg af to damer fra Tyskland, som skulle evaluerer, hvad vi lavede på vores møder, den ene, talte kun tysk, den anden talte, og forstod glimrende dansk… ”

Peer beretter yderligere, at WIPP forløbet for ham, har været med en rigtig god start og at optakten til forløbet har været fin. Hvad forløbet bringer med sig på sigt, har han dog svært ved at gisne om. Med det in mente, har Peer dog allerede nået det første delmål. Ugen forinden havde holdet drøftet hver deltagers ”små forandringer”. De små forandringer er interventionernes omdrejningspunkt for, at borgeren kan få en bedre trivsel og sundhed med egne mål, som styrende element, med et afsæt i at indføre mere aktivitet i hverdagen. Små mål, som på sigt kan medføre store sundhedsmæssige gevinster. For Peer var det, at ændre rutinerne en smule i hans hverdag. Snakken kom omkring en aktivitet han havde forlagt; at ro på romaskine hver dag der hjemme. Dette mål var denne dag nået:

 

”De to sammensvorne Pernille og Anne Marie (Red.: træner og anden deltager) fik mig i gang og det er jeg glad for så tak for det.”

WIPP har fokus på, at opspore og forebygge før funktionstab sætter ind og interventionerne støtter borgeren i at finde strategier til at blive ved med at være så selvhjulpen som muligt og forebygge mistrivsel. Peer er afhængig af sin rollator, men han ved at musklerne skal holdes vedlige, for at rollatoren kan blive ved med at være støtte nok. Han ved at mere fysisk aktivitet er vigtig netop til det. Peer mener derfor at WIPP interventionen ”Form dit liv” kan gøre en forskel for netop det punkt og skriver herom:

”Fysisk aktivitet og træning for +65, jeg tror ikke at vi selv gør meget i det daglige, hvis ikke vi får et spark bag i eller forståelsen for hvor meget det betyder for ens helbred, jeg tror at vi bare læner os tilbage og siger jeg har slæbt et liv nu vil jeg slappe af, vi ved godt at det ikke dur, men at vi skal lige havde den hjælpende hånd der får os i gang.”

Peer er glad for at interventionen får ham ud af vante rutiner og ud af døren. Han vil uden tvivl fortsætte til interventionens ophør og er i gang med at afdække muligheder for at finde nye sociale fællesskaber.
At møde Petra og Carina har stedfæstet projektet oprigtighed for Peer og de andre deltagere og Peer er motiveret til at nå flere ”små forandringer”;

”Ligeledes syntes jeg at WIPP har aktiviseret mit til, at prøve, at få nogle mere gode leveår, endnu med disse tiltag.”

 

 

Billede: Aktivitet i Form dit liv – Gåtur i nærmiljøet. Peer fortæller og viser træner og deltagere vej i de meget smukke omgivelser.

Virtual Preventive Home-Training

Udviklingen af innovative handlingsplaner, som svarer til ældre borgers behov, præferencer og krav, er fokussen i WIPP-projektet. Både digital træning som en enkelt indsats og tilføjelse af gruppebaserede interventioner giver brugerne en træningsplatform, der ikke kræver transportmidler, der kan bruges fleksibelt, og det har også lave omkostninger. Selv om mange ældre i dag ikke er vant til at bruge en computer, tablet eller smartphone, stiger andelen af ældrebefolkningen, der bruger digitale redskaber i hverdagen. Det er derfor absolut nødvendigt at fokusere på digitale løsninger.

Arbejdspakke 4.1 og 5.2 er glæde for  at kunne meddele, at vi nu arbejder sammen med Welfare Denmark (WD) for at udvikle og indledne AP 4.2. arbejde. WD er et innovativt velfærdsteknologiselskab, der giver en meget brugervenlig virtuel træningsplatform, som er let og intuitiv for både borgeren og den behandlende læge. WD-tilgangen gør det meget nemt at oversætte den virtuelle træning til forskellige sprog. Nogle af de eksisterende produkter eksisterer allerede på tysk. Den virtuelle uddannelse af Welfare Denmark er blevet brugt af rehabiliteringspersonale siden 2010. De resulterede løsninger anvendes i forskellige danske kommuner og i forsikring. Virksomheden WD  vandt også Microsoft Global Innovation Award i 2013. Samarbejdet mellem WIPP og WD går nu ind i en meget interessant fase, hvor individuelle funktioner til WIPP-projektet vil blive undersøgt og integreret i platformen.

For eksempel har WDs virtuelle træning et integreret feedback system, der giver os mulighed for at indsamle og analysere værdifulde data til den videnskabelige evaluation af interventionen, hvis det er relevant. Derudover revideres træningsvideoerne af SDU i øjeblikket af SDU-arbejdsgruppen og tilpasses til platformen for professionelle træningssessioner, der skal igangsættes. Vi er meget glade for at præsentere Arbejdspakke 4.2. Introduktion til Virtual Preventive Home Training.

Særlige træk i WIPP-samtale

Hjemmebesøg har en usædvanlig karakter, og også WIPP-undersøgelserne afspejler dette kendetegn.

Bemærkelsesværdige er de små nysgerrigheder, der forekommer i interviewene:

 • Der var et interview i en lejlighed, hvor der ikke var nogen netværk modtagelse, så at forebyggelseskonsulenten måtte gå på balkonen for at aktivere RedCapCloud før og efter samtalen for at aktivere netværket og afsende samtaleguiden.
 • I løbet af et interview besvarede en kvinde, uanset alder, spørgsmålet:
  “Har du for nylig mistet vægten uvilligt?”, med “Nej, desværre ikke!”.
 • En meget speciel anvendelse, som ikke bør gå ud over, henviser til de besøgte personer med migrationsbaggrund: De frivillige deltagere inviteres til et møde i et sogn. En flittig tolk oversætter spørgeskemaet i samarbejde med intervieweren i flere timer. Dette indebærer forståelse af de udviklede spørgsmål, lidt fortolkning, nok empati, patientlytte og fokuseret arbejde for alle involverede. Denne hele indsats for at repræsentere det mest præcise tværsnit af kommunen.
 • En særlig emotionel begivenhed for den interviewede og intervieweren er gevinsten af erkendelse, den voldsomme kraft, der kan strømme gennem en person, når han pludselig bliver opmærksom på sin situation og ensomhed. Den knusende grædende afladelse og tålmodighed i sig selv.
 • Eller følgende underholdende overraskelse: Under balancetesten blev det simpelthen vist, at en meget gammel dame nemt kan stå på et ben, da hun laver gymnastik i sengen i mange år.

Forebyggelse og WIPP-projektet på den politiske dagsorden

Den 23. maj var det nye politiske Forebyggelses- og Seniorudvalg samlet for at høre om den generelle forebyggelsesindsats på Sundhed- og Ældreområdet i Slagelse kommune, og derfor var WIPP projektet naturligvis også på dagsorden. Forebyggelses- og Seniorudvalget består af syv af de i alt 31 politikere i Slagelse Kommunens byråd. Udvalget blevet præsenteret for WIPP projektet som helhed, de lokale muligheder, visioner og mål med projektet i Slagelse kommen,samt projektets foreløbige fremdrift, udvikling og fremtidige implementering muligheder. Politikerne lyttede og spurgte interesseret indtil projektet, og så frem til at læse projektets kommende midtvejsevaluering.

     

WIPP på studietur i Slagelse

Onsdag den 6. juni var repræsentanter fra WIPP projektet taget på studietur til Ringparken i Slagelse for at få inspiration til projektets Timebanking-koncept. Her var arbejdspakkelederen for arbejdspakke 5, Esbjerg Kommune, og en arbejdsgruppe sammensat af medarbejdere fra Slagelse Kommune og SDU taget på besøg hos netværkspartneren, Foreningen for Multikulturelle Plejehjem, og Helhedsplanen for Ringpark. Foreningen for Multikulturelle plejehjem og Helhedsplanen for Ringparken har i fællesskab med lokale frivillige skabt et sted, der hedder Bytteringen. Bytteringen er sted, hvor de lokale beboere i Ringparken kan mødes og bytte ting og tjenester med hinanden. Bytteringens koncept minder meget om Timebanking konceptet, og arbejdsgruppen fra WIPP projektet var således taget på besøg for at finde inspiration til udviklingen af WIPP-timebanking konceptet.

https://sn.dk/Slagelse/Bytteringen-tiltraekker-international-interesse/artikel/752160

Bæredygtig effekt af WIPP: Kravene er allerede oprettet

Bæredygtige virkninger kan opstå, hvis levevilkårene er varig og sunde udformet på den måde, at folk kan gå deres egen personlige vej til mere trivsel ved at styrke deres evner og muligheder. Hvis bæredygtighed tages i betragtning i hvert projektstrin, er der stor chance for kontinuitet. Spørgsmålet “Hvordan vil tingene fortsætte efter afslutningen af ​​WIPP-projektet?” vil blive besvaret i alle projektfaser.

Det første skridt var allerede taget i planlægningen af ​​undersøgelsen og evalueringen af de forebyggende ​​hjemmebesøge: Resultaterne af de faktiske behov udgør grundlaget for yderligere planlægning. Kun hvis vi ved, hvad borgere virkelig har brug for i de enkelte kommuner og hvilke evner de har for at kunne leve selvbestemt og sundt så længe som muligt, kan der udvikles interventioner efter deres behov.

For planlægningen af interventionerne anvendes de givne strukturer og lokale betingelser til gennemførelsen i kommunen. Allerede under planlægningen af ​​interventionerne gennemtænkes, hvordan det fortsætter efter WIPP. Så et krav er, at et bevægelseskursus kan udføres af foreninger efter projektets afslutning, og betingelserne for finansiering af de lovpligtige sygesikringsselskaber er opfyldt.

Under kurset skal deltagerne også styres og motiveres for fysisk aktivitet i deres muligheder uden for kurserne. Disse aspekter indgår allerede under programforberedelsen i samarbejde med netværkspartneren Landessportverband (LSV) ind i WIPP-projektet. Gennem sit landsdækkende netværk med sportsforeninger kan LSV danne et grundlag for at anvende det i WIPP udviklede bevægelseskurset i andre kommuner og yde et væsentligt bidrag til en langsigtet kvalitetssikring.

Kerstin Berszuck, AOK NORDWEST (ansvarlig for bæredygtighed og stabilisering (arbejdspakke 6))

WIPP – Sundheds og procesinnovation i kombination med anvendt forskning

WIPP-projektet var klar med ny dataplatform og aftaler, da EU´s nye regler for beskyttelse af Persondata (GDPR) trådte i kraft den 25.05.2018. Måneders hårdt arbejde med implementering af persondataforordning, konfigurering af dataplatform og justeringer af projektet var lykkedes.

Projektet arbejder med bla.a. proces innovation i.f.b. med sundhedsforebyggelse hos +65 årige.  Der  anvendes i høj grad digitale løsninger/modeller, som fremadrettet har til formål at gøre det forebyggende sundheds arbejde langtidsholdbart og omkostningseffektivt med gode mulighed for at nå bredt ud til  befolkning.

Hos de deltagende 1600  borgere fordelt over 4 byer i Danmark og Tyskland, indhentes digitalt  værdifulde personlige sundhedsdata til opsporing af potentielle sundhedsrisici og effektmålinger  af forebyggende livsstilændringer. Det er for projektet helt afgørende at råde over et  dataindsamlingsværktøj, som sikkert og effektivt kan indsamle og opbevare data. Sagt på en anden måde, er dataene projektets brændstof.

WIPP har valgt at bruge den digitale platform RedCap Cloud www.redcapcloud.com, som er stillet til rådighed af Syddansk Universitet. RedCap Cloud har omsat mange års teknologiske erfaringer fra klinisk forskning til en fleksibel og tilgængelig Dataplatform, der kan anvendes ved mange forskellige typer af dataindsamling.

Allerede nu oplever de borgere, som deltager i WIPP projektet´s hjemmebesøg, at svarene på  projektets spørgeskemaer og test direkte opsamles i den kommunale database – og således direkte kan bruges når borgerens sundhedsprofil og forslag til livsstilsændringer kvalificeres.

Fremtiden vil gøre det muligt for kommuner og andre sundhedsforbyggende organisationer at benytte projektets erfaringer, som en integreret del af den borgerrettede sundhedsforbyggelse. I Danmark med den kendte e-boks løsning som omdrejningspunkt.

Kienbaum Evaluering på Europa-Universitet Flensborg

Den 8. juni 2018 var der en mellemevaluering af WIPP-projektet støttet af Interreg på Europa-Universitet Flensborg (EUF), som blev forberedet og ledet af den professionelle Kienbaum Consultants International GmbH. Seminarets hovedformål var at lære af erfaringerne, som alle projektpartnere har samlet. Her blev erfaringerne fra tidligere Interreg-projekter af Kienbaum opsummeret og præsenteret. Resultaterne af igangværende 75 evalueringer bliver derfor udarbejdet af Kienbaum og gavner til fremtidige Interreg-projekter. EUF overtog værtsrollen og hilste projektpartnerne velkommen i deres lokaler. Diskussionskredsen konkluderede, at kompetencerne hos de involverede partnere og netværkspartnere er mangfoldige og tilstrækkeligt repræsenteret for at nå projektmålene. Et vigtigt foreløbigt resultat var, at flere regionale sundhedsaktører tidligere havde uafhængigt af hinanden taget hånd om borgernes sundhedsproblemer og nu trækker sammen (opløsning af parallelle strukturer). Desuden er sundhedstilstanden af de ældre borgere ved hjælp af det grænseoverskridende WIPP-projekt i stigende grad på vej i kommunalpolitikken. Projektet yder således et vigtigt bidrag til fremme af bæredygtige strukturer.