Bæredygtig effekt af WIPP: Kravene er allerede oprettet

Bæredygtige virkninger kan opstå, hvis levevilkårene er varig og sunde udformet på den måde, at folk kan gå deres egen personlige vej til mere trivsel ved at styrke deres evner og muligheder. Hvis bæredygtighed tages i betragtning i hvert projektstrin, er der stor chance for kontinuitet. Spørgsmålet “Hvordan vil tingene fortsætte efter afslutningen af ​​WIPP-projektet?” vil blive besvaret i alle projektfaser.

Det første skridt var allerede taget i planlægningen af ​​undersøgelsen og evalueringen af de forebyggende ​​hjemmebesøge: Resultaterne af de faktiske behov udgør grundlaget for yderligere planlægning. Kun hvis vi ved, hvad borgere virkelig har brug for i de enkelte kommuner og hvilke evner de har for at kunne leve selvbestemt og sundt så længe som muligt, kan der udvikles interventioner efter deres behov.

For planlægningen af interventionerne anvendes de givne strukturer og lokale betingelser til gennemførelsen i kommunen. Allerede under planlægningen af ​​interventionerne gennemtænkes, hvordan det fortsætter efter WIPP. Så et krav er, at et bevægelseskursus kan udføres af foreninger efter projektets afslutning, og betingelserne for finansiering af de lovpligtige sygesikringsselskaber er opfyldt.

Under kurset skal deltagerne også styres og motiveres for fysisk aktivitet i deres muligheder uden for kurserne. Disse aspekter indgår allerede under programforberedelsen i samarbejde med netværkspartneren Landessportverband (LSV) ind i WIPP-projektet. Gennem sit landsdækkende netværk med sportsforeninger kan LSV danne et grundlag for at anvende det i WIPP udviklede bevægelseskurset i andre kommuner og yde et væsentligt bidrag til en langsigtet kvalitetssikring.

Kerstin Berszuck, AOK NORDWEST (ansvarlig for bæredygtighed og stabilisering (arbejdspakke 6))