WIPP – Sundheds og procesinnovation i kombination med anvendt forskning

WIPP-projektet var klar med ny dataplatform og aftaler, da EU´s nye regler for beskyttelse af Persondata (GDPR) trådte i kraft den 25.05.2018. Måneders hårdt arbejde med implementering af persondataforordning, konfigurering af dataplatform og justeringer af projektet var lykkedes.

Projektet arbejder med bla.a. proces innovation i.f.b. med sundhedsforebyggelse hos +65 årige.  Der  anvendes i høj grad digitale løsninger/modeller, som fremadrettet har til formål at gøre det forebyggende sundheds arbejde langtidsholdbart og omkostningseffektivt med gode mulighed for at nå bredt ud til  befolkning.

Hos de deltagende 1600  borgere fordelt over 4 byer i Danmark og Tyskland, indhentes digitalt  værdifulde personlige sundhedsdata til opsporing af potentielle sundhedsrisici og effektmålinger  af forebyggende livsstilændringer. Det er for projektet helt afgørende at råde over et  dataindsamlingsværktøj, som sikkert og effektivt kan indsamle og opbevare data. Sagt på en anden måde, er dataene projektets brændstof.

WIPP har valgt at bruge den digitale platform RedCap Cloud www.redcapcloud.com, som er stillet til rådighed af Syddansk Universitet. RedCap Cloud har omsat mange års teknologiske erfaringer fra klinisk forskning til en fleksibel og tilgængelig Dataplatform, der kan anvendes ved mange forskellige typer af dataindsamling.

Allerede nu oplever de borgere, som deltager i WIPP projektet´s hjemmebesøg, at svarene på  projektets spørgeskemaer og test direkte opsamles i den kommunale database – og således direkte kan bruges når borgerens sundhedsprofil og forslag til livsstilsændringer kvalificeres.

Fremtiden vil gøre det muligt for kommuner og andre sundhedsforbyggende organisationer at benytte projektets erfaringer, som en integreret del af den borgerrettede sundhedsforbyggelse. I Danmark med den kendte e-boks løsning som omdrejningspunkt.