Kienbaum Evaluering på Europa-Universitet Flensborg

Den 8. juni 2018 var der en mellemevaluering af WIPP-projektet støttet af Interreg på Europa-Universitet Flensborg (EUF), som blev forberedet og ledet af den professionelle Kienbaum Consultants International GmbH. Seminarets hovedformål var at lære af erfaringerne, som alle projektpartnere har samlet. Her blev erfaringerne fra tidligere Interreg-projekter af Kienbaum opsummeret og præsenteret. Resultaterne af igangværende 75 evalueringer bliver derfor udarbejdet af Kienbaum og gavner til fremtidige Interreg-projekter. EUF overtog værtsrollen og hilste projektpartnerne velkommen i deres lokaler. Diskussionskredsen konkluderede, at kompetencerne hos de involverede partnere og netværkspartnere er mangfoldige og tilstrækkeligt repræsenteret for at nå projektmålene. Et vigtigt foreløbigt resultat var, at flere regionale sundhedsaktører tidligere havde uafhængigt af hinanden taget hånd om borgernes sundhedsproblemer og nu trækker sammen (opløsning af parallelle strukturer). Desuden er sundhedstilstanden af de ældre borgere ved hjælp af det grænseoverskridende WIPP-projekt i stigende grad på vej i kommunalpolitikken. Projektet yder således et vigtigt bidrag til fremme af bæredygtige strukturer.