WIPP-projektets intervention: Udvidelse af netværket i Kiel

Samarbejdspartnere i Kiels sport- og sundhedssektor bidrager med forskellige styrker til WIPP-projektet. Arbejdsgrupperne udveksler ofte praktisk viden, forskellige perspektiver og brugen af eksisterende netværksstrukturer. Ud af det resulterer en positiv udvidelse af mulighederne for vores WIPP-familie.

På tysk side fremstilles en god samarbejde af flere partnere i forbindelse med den praktiske gennemførelse af WIPP-interventionen. Denne arbejdsgruppe består af to projektpartnere (PP) og en netværkspartner (NP). Landessportverband Schleswig-Holstein e.V. (LSV; NP), AOK NORDWEST (AOK; PP) og Christian-Albrechts-Universitet i Kiel (CAU; PP) arbejder tæt sammen.

I arbejdsgruppen diskuteres mulighederne for at gennemføre WIPP-interventionen, og de nødvendige strukturer fastholdes. LSV tilbyder gennem sine erfaringer og gode kontakter til sportsklubberne en meget vigtig strukturel og praksisorienteret udgangspunkt. WIPP-interventionerne opbygger på det og integrerer CAU’s krav, hvilket igen sikrer, at kravene i den videnskabelige arbejdsgruppe på Syddansk Universitet (SDU) er opfyldt. Grundlaget for gennemførelsen af WIPP-interventionen ydes af AOK. AOK bidrager mange ideer til den nuværende og langsigtede gennemførelse af WIPP-interventionen og sikres samtidig den finansielle ramme.

På den måde fremkommer der allerede tætte netværksstrukturer, som bør opretholdes i fremtiden for at sikre WIPP-projektets bæredygtighed både på projektstederne og i form af overførelsen til andre regioner.