Forebyggelse og WIPP-projektet på den politiske dagsorden

Den 23. maj var det nye politiske Forebyggelses- og Seniorudvalg samlet for at høre om den generelle forebyggelsesindsats på Sundhed- og Ældreområdet i Slagelse kommune, og derfor var WIPP projektet naturligvis også på dagsorden. Forebyggelses- og Seniorudvalget består af syv af de i alt 31 politikere i Slagelse Kommunens byråd. Udvalget blevet præsenteret for WIPP projektet som helhed, de lokale muligheder, visioner og mål med projektet i Slagelse kommen,samt projektets foreløbige fremdrift, udvikling og fremtidige implementering muligheder. Politikerne lyttede og spurgte interesseret indtil projektet, og så frem til at læse projektets kommende midtvejsevaluering.