WIPP-projektets Pressekonference i Kiel: Kom i motion med WIPP i Suchsdorf

Mandag den 24.06.2019 var der en pressekonference i Kiel i bydelen Suchsdorf i Anlaufstelle Nachbarschaft “anna” vedrørende et tidligt resumé af WIPP-projektets deltagerne. Seniorer af kursusprogrammerne “Form Dit Liv” og “Træn din Form” kom sammen i en hyggelig og åben runde med kaffe, kage og andre små snacks. Blandt de tyske projektpartnere deltog Kerstin Berszuck fra AOK NordWest, Prof. Manfred Wegner og Daniel Pantleon fra Christian-Albrechts-universitetet Kiel og Prof. Petra Hampel, Carina Wilkens og Sarina-Cathleen Marwedel fra European University Flensburg. Fynn Okrent repræsenterede Landessportverband Schleswig-Holstein (LSV). Også til stede var kursinstruktørerne og Kieler Nachrichten. Der var en livlig og dynamisk udveksling.

Kurset “Træn din Form” fokuserer på bevægelsens sjov. I bevægelsesgruppen følger visse tilbagevendende øvelser hele kurset. Afhængig af præstationsniveauet udføres træningen i de egne “belastningsniveauer” to gange om ugen i 12 uger med en træningsinstruktør uddannet af LSV. I komplementære enheder bestemmes personlige mål, og de første skridt til en mere aktiv hverdag prøves. I det andet program “Form Dit Liv” afprøver deltagerne deres muligheder og formulerer mål for et mere aktivt hverdagsliv. Det omfatter fælles spadsereture samt brugen af eksisterende tilbud i kommunen. Derudover modtager deltagerne et hjemmebaseret træningsprogram, der er skræddersyet til deres behov.

Petra Hampel (Professor i Gesundheitspsychologie und -bildung på Europa-Universität Flensburg) fandt de indledende ord, en kærlig og omhyggelig moderering samt passende afsluttende ord på pressekonferencen. I en første runde præsenterede alle sig selv og beskrev de ting, der var vigtige for dem. Deltagerne fortalte på en ærlig og åben måde om allerede gjorde erfaringer og også om aktioner og følelser som blev skabt i forbindelse med WIPP-projektet. Så blev det klart, hvor der stadig er udfordringer at tackle generelt og især i WIPP-projektet, og hvad der allerede virker meget godt og effektivt. Ved de skabte aktioner rapporterede de tidligere deltagere om en regelmæssige fælles morgenmadsrunde, efter kursets ende. Deltagerne fandt helt og holdent positive og taknemmelige ord til deres instruktører Tanja Maury-Butenschön (Diakonie Altholstein) og Eldrid Wollenhaupt.

Fru Maury-Butenschön leder kurset “Form dit Liv” og sagde entusiastisk: “WIPP-træning er en fantastisk måde at bringe folk sammen i nabolaget. Alle deltagende seniorer viste ikke kun positive resultater for at forbedre deres fysiske velbefindende, men glædede sig også ved fællesskabets atmosfære i kurserne. I mange tilfælde steg deltagelsen i kommunen betydeligt ud over træningen”.

For at mere borgere kunne deltage i tilbudene efter afslutningen af WIPP-projektet fra 2020, er der allerede skabt vigtige forudsætninger, ifølge Fru Berszuck (AOK NordWest) : “Øvelsesprogrammet blev tilpasset i samarbejde med LSV på sådan en måde, at trænerne i sports klubber med en B-licens kan tilbydes. Formålet er at anerkende kurserne for at muliggøre en støttelse ved de lovpligtige sygeforsikringer. Så kunne deltagerne i fremtiden få omkostningerne betalet tilbage.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avisartikelen af Kieler Nachrichten kan findes og læses under følgende link:

https://www.kn-online.de/Nachrichten/Schleswig-Holstein/Kieler-testen-im-deutsch-daenischen-Projekt-WIPP-So-bleiben-Senioren-fit

WIPP – forebyggelse i aktion

Siden midten af 2015 har Howe-Fiedler-Stiftung tilbudt et motionsprogram i bydelen Kiel Gaarden, som bliver rigtig godt modtaget af ældre borgere. Programmet ledes af en uddannet fysioterapeut og sportslærer og omfatter aktiviteter fra mandag til torsdag i en time, hvor der bliver taget hensyn til hver enkelt borger. Ved den første “snuse” udføres en sundhedscheck, så vanskeligheder med helbredsituationen kan indentificeres og betragtes direkte. De deltagende seniorer er modtagelig og åbne for nye tilbud. For eksempel blev der tilbudt en times stand-up paddling sidste år. Med masser af sjov og glæde blev brædderne testet i en friludtsbad.

Et andet projekt, hvor vi med succes opmuntrer seniorer til at være aktiv, er ”rollatordans”. Mange af deltagerne var skeptiske i starten og turde ikke at danse med rollatoren og udvikle en vis elegance. I dag er den ugentlige danselektion en populær og vigtig begivenhed. Ikke kun bevægelsen, men også samfundet fremmes og for mange af deltagerne har det en positiv indflydelse på deres liv.

Det er kun to af de mange forskellige tilbud, som Howe-Fiedler-Stiftung tilbyder til at fremme en aktiv og sund aldring. Vi er opmærksomme på betydningen af aktivering, fysisk aktivitet, fysisk og psykisk sundhed. Stiftelsens opgave er at øge livskvaliteten hos ældrebefolkningen i Kiel, der lever i aldersfattigdom.

Forebyggende hjemmebesøg fremmer den individuelle henvendelse og målrettede tilbud kan bruges til at få folk ud af tilbagetog og skrøbelighed.

WIPP’s spørgeskema sikrer ensartet tilbud til borgere, som får forebyggende hjemmebesøg

Mere end 300 borgere i Esbjerg Kommune, Danmark, har nu besvaret WIPP’s spørgeskema ved forebyggende hjemmebesøg. Skemaet sikrer, at forebyggelseskonsulenterne kommer omkring alle relevante parametre og på den baggrund kan tale om det, der er mest betydningsfuldt for borgeren.

 

 

Tidligere kørte konsulenterne forebyggende hjemmebesøg med formålet, at borgeren og konsulenten kunne tale sammen om borgerens livssituation og borgerens generelle trivsel i hverdagen. I Danmark er der en lovmæssig ramme for hjemmebesøgene konsulenterne skal følge (Serviceloven §79a). Denne lovgivning har rammer for målgruppen, men har ikke et tilhørende spørgeskema til opsporing af risikoområder. Konsulenterne i Esbjerg Kommune har forskellige baggrundsmæssige sundhedsfaglige uddannelser og erfaringsgrundlag, og har ikke før haft et standardiseret spørgeskema til hjemmebesøgene. Det har altid været borgerens individuelle ønsker og behov, som er styrende for samtalen, men med WIPP’s spørgeskema får konsulenterne mulighed for at huske, at spørge hele vejen rundt om mennesket. Skemaet sikrer en højere grad af ensartethed i spørgsmålene til borgerne ved de forebyggende hjemmebesøg og dermed i opsporingen til forebyggelse af risikoområder, som for eksempel tendens til at falde, ernæringsstatus og inkontinens.

En standardisering af de forebyggende samtaler giver altså mulighed for, at flere risikofaktorer kan opspores. Det giver os som samfund på sigt mulighed for at flytte penge fra rehabilitering til forebyggelse og sikre flere sunde leveår for borgerne.

På sigt i WIPP projektet, er det tanken at spørgeskemaet kan udfyldes af borgeren selv på forhånd via et link i den digitale postkasse ”e-Boks”. Forebyggelseskonsulenten får så mulighed for, at få resultatet og kan så tale om det på det forebyggende hjemmebesøg, der er centralt i forhold til resultatet og borgerens ønsker og behov.

 

Erfaringer fra praksis

Et par af vores forebyggelseskonsulenter har her delt deres oplevelser med spørgeskemaet:

”Som forebyggelseskonsulent har det været et spændende og til tider udfordrende projekt at være med til at gennemføre de 300 samtaler med borgerne. Vi er blevet mødt af borgere, der kun sagde ja til et forebyggende hjemmebesøg, fordi de kunne være med i et forskningsprojekt. Vi har mødt borgere, der blev trætte undervejs i besøget på grund af alt for mange spørgsmål. Og vi har mødte ægtepar, der konkurrerede om, hvem der var bedst i de fysiske test.

Vi har oplevet, at nogle af spørgeskemaerne har givet anledning til at få nogle snakke om ting, som vi ofte ikke er kommet ind på ved et almindeligt forebyggende besøg. Ud fra de mange spørgsmål, der er blevet stillet, er vi kommet langt omkring. Specielt spørgsmålet om, hvor mange timer den enkelte sidder ned, har gjort et stort indtryk på nogle, over hvor lidt de bevæger sig. Endelig er de fleste blevet bekræftet i at holde fast i deres gode motionsvaner, som de har, efter at de er blevet testet, og blevet bekræftet i, at det hjælper kroppen at holde sig i gang, også på trods af kroniske sygdomme.”

”Med et spørgeskema som WIPP kommer man rundt om borgernes dagligdag og får flere emner op, herunder søvn, sociale aktiviteter og netværk. Og i den sammenhæng er man tvunget ud i at stille også de svære spørgsmål, såsom hvor meget drikker du, og er du inkontinent. Alt i alt kommer man meget vidt omkring og har således et værktøj i WIPP, man ellers ikke har ved almindelige hjemmebesøg.

WIPP har mange spørgsmål, og hos den meget snakkesalige borger kan det af og til være en udfordring at holde sig til spørgsmålene. Derudover har WIPP også integreret fysiske test, hvor vi skal teste borgerens balance, lave rejse- og sætte sig-test og husketest, og de fleste har deltaget. Når den fysiske test er en del af spørgeskemaet, har jeg været nødt til at vurdere borgerens fysiske tilstand, inden vi gik i gang med at bruge WIPP-skemaet, idet jeg ikke vil lave fysiske test med borgere, som ikke kan gennemføre dem.

I dag er WIPP-besøgene slut, og jeg kan konkludere, at ved de fleste forebyggende hjemmebesøg udspringer nogle af mine spørgsmål stadig fra WIPP-spørgeskemaet, bl.a. hvor meget drikker du, eller hvor mange timer har du siddet ned i dag. Ligesom det er naturligt for mig at lave balanceøvelser med borgeren, hvis samtalen giver anledning til det.”

 

Læs mere om:

Forebyggende hjemmebesøg i Esbjerg

https://www.esbjergkommune.dk/borger/%C3%A6ldre/hj%C3%A6lp-og-pleje/forebyggende-hjemmebes%C3%B8g.aspx

Forebyggende hjemmebesøg via landsforeningen SUFO (Landsforeningen for ansatte i Sundhedsfremmende Forebyggende hjemmebesøg)

http://www.sufo.dk/

Lovgivningen omkring de forebyggende hjemmebesøg i Danmark

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=177812

 

Stor interesse for succesfulde WIPP-interventioner

I Korsør by, Slagelse Kommune, er WIPP projektets interventioner godt i gang og det med stor succes. Borgerne i begge forløb hhv. CALSTI (”træn din form”) og SEMAI (”form dit liv”) er meget glade for forløbene og deres indhold. Efter de første 12 af i alt 24 ugers interventionsforløbene oplever borgere i begge forløb store forbedringer på både deres fysiske funktionsevne, men også på deres oplevede livskvalitet.

”I starten kunne jeg dårligt bevæge mig, og jeg var dagligt plaget af voldsomme smerter. Gennem træningen er mine smerter og bevægelighed blevet bedre”, siger Bente Ravn på 65 år. Bente er deltagere på et af projektets SEMAI-hold (”form dit liv”)  og har her igennem fundet motivationen og nogle andre hun kan være fysisk aktiv sammen med. ”Jeg har mødt flere søde mennesker, som jeg også kan lave hyggelige aftaler med. Det har gjort en stor forskel på mit humør” uddyber Bente Ravn.

En anden deltager er 82 årige Ebba Jensen, som deltager i et af CALSTI-forløbene (”træn din form”). Ebba måtte før hun startede på træning dagligt tage otte smertestillende piller for at komme gennem dagen. Men i dag er hun smerte- pillefri. ”Jeg var simpelthen nødt til at tage dem (pillerne), hele tiden siger Ebba Jensen til Tv2 øst, Danmark, og uddyber; – Jeg træner to gange om ugen og kan nu gå meget bedre og længere, og det betyder meget for mig.

 

Du kan finde, se og læse både avisartikler og indslag fra Tv2 Øst på nedenstående link (dog kun på dansk)

https://www.tveast.dk/nyheder/21-11-2018/1930/en-bedre-alderdom?autoplay=1
https://sn.dk/Slagelse/Alle-over-60-i-Korsoer-kan-faa-gratis-hjaelp/artikel/791315
https://www.vdonline.dk/Slagelse/AEldre-i-Korsoer-skal-proeve-bedre-liv-af/artikel/10967

Partner- og netværkpartnermødet i Esbjerg: Hvad betyder bæredygtighed for WIPP?

Under vores partner- og netværkpartnermødet i Esbjerg blev diskuteret fra mange perspektiver: Hvad betyder bæredygtighed for WIPP? Hvordan findes en måde at fortsætte de succesfulde WIPP-elementer efter projektets afsluttning? Hvilke krav skal oprettes for at kunne fortsætte elementer af WIPP-projektet? Hvordan finder vi nøglen til at øge de sunde livsår?

Bæredygtighed i form af sundhedsfremme betragtes på to niveauer: På den ene side bør indsatserne have en varig virkning på den enkelte. Selv efter afslutningen af ​​træningsdelen kan deltagerne fortsætte på egen vej til at øge deres livskvalitet og trivsel. På den anden side skabes forhold i deres umiddelbare omgivelser for at de kan gå deres egen vej. Andre ældre borgere bør modtage støtte og deltage i sundhedsfremmende foranstaltninger i kommunerne, for at blive sat på vej også. Men hvad skal der ske, at det kan fortsættes i kommunerne efter afslutningen af ​​WIPP-projektet?

WIPP-teamet har opsøgt fire hovedemner til at besvare spørgsmålene, som skal undersøges nærmere:

 • Opnåelse af personer over 65 år, som kunne øge deres trivsel gennem en mere aktiv og sundhedsfremmende livsstil: Hvordan kan vi nå ud til de mennesker, der tidligere var inaktiv og ikke modtager støttende tilbud?
 • Forsåelse af den personlige risikoprofil og de behov, som menneskerne har som en betingelse for en behovsbaseret anbefaling af passende interventioner for at øge livskvaliteten: Hvilke indsatser er nødvendige, og hvordan kan de formidles under hensyntagen til de faktiske behov?
 • Passende indsatser til en mere aktiv hverdag for mennesker over 65 år: Hvilke indhold, strukturer og processer er egnede til at fremme en mere aktiv hverdag?
 • Forudsætninger for sund og aktiv aldring i det umiddelbare boligmiljø: Hvad er nødvendigt for at skabe livsbetingelser for aktiv aldring ved bopælen?

I det videre forløb skal udarbejdes faktorer for hovedemnerne til etableringen af ​​bæredygtigheden: Hvad er succesfaktorerne? Hvilke hindringer dukker op, og hvordan kan man overvinde dem?

 

Kerstin Berszuck, Projektpartner AOK NORDWEST

At blive ældre i Lübeck – forebyggelse i alderdommen

Aldersstrukturen i byen Lübeck har ændret sig i stigende grad siden 2009: Andelen af ældre steg betydeligt. Som følge heraf er det nødvendigt at tilbyde mere og mere forebyggende indsatser til ældre borgere, som sikrer en sund og aktiv aldring.

Ifølge det tyske Institut für angewandte Pflegeforschung i Köln (2012) er der behov for forbedring i ældrebefolkningens arbejde:

 • Lav offentliggørelse om eksisterende tilbud og lokale kontakter til ældre borgere
 • Skræddersyede, tidlige støtte af ældre borgere, der har brug for hjælp, sker indtil nu kun gennem selvstændigt initiativ.
 • Konsekvens: Tilbud bliver anmodet for sent, når behovet for hjælp allerede er indstillet.
 • Adgangen til hjælp- og plejesystemet sker først efter klassificering i plejeforsikringen

Målet med forebyggelse i arbejde med ældrebefolkningen er at informere, uddanne og sensibilisere borgere for deres sundhed gennem rådgivning og støttetilbud. På baggrund af resultaterne fulgte en fælles supplerende rapport fra socialsikringsafdelingen og sundhedsafdelingen til det overordnede koncept om liv og bo i alderdommen/specielt om forebyggelse i alderdommen. Resultatet af Socialkomiteen den 02.06.2015 krævede, at begrebet “forebyggelse i alderdom/ forebyggende hjemmebesøg” skal forfølges.

Borgernes deltagelse i en undersøgelse fremhæver nogle emner af særlig interesse: bl.a. sund levevis og mobilitet samt finansiering og digitalisering af hjælp- og støttesystemer. For at kunne bruge digitale redskaber noterede borgerundersøgelsen, emner som erhvervelse af redskaber, mulighederne for digitalisering i form af kontakt, men også behovet for hjælp til folk, der forklarede udstyret til de ældre. Uden professionel hjælp kan digitalisering ikke implementeres. Digitalisering spiller også en vigtig rolle i “WIPP-projektet”, hvor byen Lübeck er en netværkspartner. Det Interreg5a-finansierede WIPP-projekt har målet at fremme sund og aktiv aldring i Nordtyskland og Syddanmark. Projektet anvender en innovativ digital uddannelse som en enkelt indsats for at fremme de ældre borgeres sundhed.

Desuden udtrykte borgerne deres ønsker om at modtage information om kommunal management, naboskabsstøtte, tilbud til hverdagslivet i kommunen, brug af offentlige faciliteter og tilbud. Konceptet liv og bo i alderdommen vil fortsætte i fremtiden for at forfølge målet om “at skabe en selvbestemt, men også medansvarlig aldring i en egen lejlighed i kommunen” (Hansestad Lübeck, 2018). Borgernes ønsker tages i betragtning ved undersøgelsens resultater.

 

Kontakt:

Hansestadt Lübeck, Bereich Soziale Sicherung, Matthias Wulf, matthias.wulf@luebeck.de, Telefon 0049 451 122 5170

Hansestadt Lübeck, Gesundheitsamt, Dr. Michael Hamschmidt, michael.hamschmidt@luebeck.de, Telefon 0049 451 122 5300

Forberedelse og start af interventionen i Kiel

På forhånd for gennemførelsen af ​​WIPP-Interventionen blev der tænkt meget frem og tilbage, der var afholdt og udvekslede flere ideer og utallige diskussioner, men nu var det endelig tid:

I Kiel Suchsdorf lød startsignalet den 22.11.2018.

I tæt samarbejde med AOK NordWest, Landessportverband Schleswig-Holstein, Diakonie Altholstein og Anlaufstelle Nachbarschaft, placeret i nærheden af ​​ Arbeiterwohlfahrt Kiel, blev grundstenen til aktiveringen af ​​Kiels ældrebefolkning lagt.

For begge Kiel-bydelene, Suchsdorf og Gaarden kunne findes egnede lokaler og kvalificerede trænere. Instruktørerne fik også en introduktion til indholdet af de respektive interventionsformer i november og er nu klar til at starte implementeringen sammen med deltagerne.

En første undersøgelse af den fysiske funktionsdygtighed gennenføres i Suchsdorf i samme lokaler, hvor senere interventionsmøderne finder sted. Så kunne borgerne på forhånd får kendskab til træningsstedet og samtidig prøve tilgængeligheden. I begge bydelene ligger træningsstederne på hovedveje og er let tilgængelige med bus.

 

 

Prøven løb smidig og blev opfattet af deltagerne som meget behagelig. I Kiel-Gaarden bliver starten forsinket i kort tid, men så siger den også:

Kom nu, lad os gå!

Pressemeddelelse: Korsør – Nyt projekt skal give ældre borgere en bedre alderdom

For mange ældre borgere døjer med dårligt helbred og ringe livskvalitet. Derfor skal et nyt forskningsprojekt hjælpe borgerne med at få et bedre og mere aktivt liv. 

Et delvist EU-finansieret projekt kaldet, WIPP, skal sørge for, at hjemmeboende borgere over 60 år får flere gode og sunde leveår. I Slagelse Kommune er det borgere i Korsør, som indtil videre kan deltage i projektet.

Projektet starter med et forebyggende hjemmebesøg hos den enkelte borger. Her er forebyggelseskonsulenten udstyret med et omfattende spørgeskema, som både spørger ind til borgerens psykiske og fysiske tilstand. På den måde bliver det dermed lettere for konsulenten at opspore sygdomme og funktionstab, samtidig med at borgeren sættes på det mest optimale forløb.

Mange hjemmeboende ældre borgere vil gerne klare alting selv. Det betyder desværre også, at mange ignorerer de begyndende skavanker, fordi de har svært ved at bede om hjælp. Her spiller vores projekt en afgørende rolle, fordi vores dialog med borgerne er så grundig. På den måde kan vi tidligt opspore diverse sundhedsrisici og iværksætte en forebyggende indsats, inden at sygdomme og funktionstab for alvor bryder ud, siger projektleder for WIPP Gorm Rabølle Knudsen.

 

Projektet styrker både humøret og den fysiske form

Borgere som deltager i forløbet, kan enten komme på Træn Din Form eller Form Dit Liv, som begge er gratis og varer et halvt år. Træn Din Form fokuserer på fysisk træning, mens Form Dit Liv også arbejder med psykiske udfordringer som stress og ensomhed. En af dem, som deltager i Form Dit Liv er 60-årige Bente Ravn. Hun havde i længere tid døjet med hoftesmerter og dårligt humør, og allerede nu kan hun mærke en forskel.

I starten kunne jeg dårligt bevæge mig, og jeg var dagligt plaget af voldsomme smerter. Gennem træningen er mine smerter og bevægelighed blevet bedre. Og så har jeg mødt flere søde mennesker, som jeg også kan lave hyggelige aftaler med. Det har gjort en stor forskel på mit humør, siger Bente Ravn.

 

Bolig Korsør bakker op om projektet

Forløbene er lavet på borgerens præmisser. Derfor er det også konsulenterne, som kommer hjem til borgerne, og holdene er desuden forankret fem forskellige steder i Korsør, så ingen skal have besvær med transport. Det har kunne lade gøre, fordi lokale aktører som den almene boligforening Bolig Korsør har valgt at stille faciliteter til rådighed.

I Slagelse Kommune skal vores ældre borgere have en værdig ældrepleje. De skal opleve, at der er en hjælpende hånd, når de bliver syge, eller hvis humøret svigter. Men behandling skal ikke kun være brandslukning, når uheldet er ude. I stedet skal vi lave flere forebyggende indsatser og hjælpe de ældre mod et aktivt og sundt liv. Det er netop intensionen med dette projekt, som både kommunen og lokale aktører bakker op om, siger formand for Forebyggelses- og Seniorudvalget Ali Yavuz. En holdning som deles af formand for Bolig Korsør Ebbe Ahlgren.

Projektet løber til og med 2019, og derefter vil man vurderer om forløbene skal fortsætte og spredes ud til andre dele af kommunen.

 

Sådan kommer du i betragtning til et af de to forløb

Hvis du er over 60 år gammel og bor i Korsør, kan du bestille et hjemmebesøg. Her vil du i fællesskab med en medarbejder fra WIPP finde ud af, om du kan deltage i Træn Din Form eller Form Dit Liv. Begge forløb er gratis.

Projektet foregår fem forskellige steder i Korsør. Indtil videre har 150 borgere fået et hjemmebesøg, og her er 90 borgere blevet erklæret egnet til et af de to forløb. Hvis du gerne vil booke et hjemmebesøg, kan du kontakte projektleder Gorm Rabølle Knudsen.

https://www.slagelse.dk/nyt-og-presse/nyheder/2018/november/korsoer-nyt-projekt-skal-give-aeldre-borgere-en-bedre-alderdom

 

Flere oplysninger

Ønsker du flere oplysninger, så kontakt:

 • Formand for Forebyggelses- og Seniorudvalget Ali Yavuz,
  20 29 58 66
  Mail aliya@slagelse.dk
 • Projektleder for WIPP Gorm Rabølle Knudsen,
  40 29 96 60
  Mail gomnu@slagelse.dk
 • Formand for Bolig Korsør Ebbe Ahlgren, Tlf. 51 64 81 11

“WIPP – en deltagers beretninger”

Oktober 2018 bød på mange WIPP aktiviteter, herunder WIPP partner- og netværkspartnermøde i Esbjerg. I den forbindelse blev 4 deltagere fra de 2 forskellige WIPP gruppeinterventioner interviewet af Carina Wilkens og Petra Hampel fra WIPP arbejdspakke 2 (AP2) Europa-Universität Flensburg på Østerby Sundhedscenter i Esbjerg. Emnet var deltagernes oplevelser af at deltage i WIPP forløbet.

Peer Christensen takkede ja, som værende én af deltagerne i foranstaltningen ”Form dit liv” (Red.: kaldet i WIPP ”CALSTI”) for at øge den fysiske aktivitet, til at blive interviewet og skriver efterfølgende om dagens session og interviewet:

 

”Vi havde under mødet besøg af to damer fra Tyskland, som skulle evaluerer, hvad vi lavede på vores møder, den ene, talte kun tysk, den anden talte, og forstod glimrende dansk… ”

Peer beretter yderligere, at WIPP forløbet for ham, har været med en rigtig god start og at optakten til forløbet har været fin. Hvad forløbet bringer med sig på sigt, har han dog svært ved at gisne om. Med det in mente, har Peer dog allerede nået det første delmål. Ugen forinden havde holdet drøftet hver deltagers ”små forandringer”. De små forandringer er interventionernes omdrejningspunkt for, at borgeren kan få en bedre trivsel og sundhed med egne mål, som styrende element, med et afsæt i at indføre mere aktivitet i hverdagen. Små mål, som på sigt kan medføre store sundhedsmæssige gevinster. For Peer var det, at ændre rutinerne en smule i hans hverdag. Snakken kom omkring en aktivitet han havde forlagt; at ro på romaskine hver dag der hjemme. Dette mål var denne dag nået:

 

”De to sammensvorne Pernille og Anne Marie (Red.: træner og anden deltager) fik mig i gang og det er jeg glad for så tak for det.”

WIPP har fokus på, at opspore og forebygge før funktionstab sætter ind og interventionerne støtter borgeren i at finde strategier til at blive ved med at være så selvhjulpen som muligt og forebygge mistrivsel. Peer er afhængig af sin rollator, men han ved at musklerne skal holdes vedlige, for at rollatoren kan blive ved med at være støtte nok. Han ved at mere fysisk aktivitet er vigtig netop til det. Peer mener derfor at WIPP interventionen ”Form dit liv” kan gøre en forskel for netop det punkt og skriver herom:

”Fysisk aktivitet og træning for +65, jeg tror ikke at vi selv gør meget i det daglige, hvis ikke vi får et spark bag i eller forståelsen for hvor meget det betyder for ens helbred, jeg tror at vi bare læner os tilbage og siger jeg har slæbt et liv nu vil jeg slappe af, vi ved godt at det ikke dur, men at vi skal lige havde den hjælpende hånd der får os i gang.”

Peer er glad for at interventionen får ham ud af vante rutiner og ud af døren. Han vil uden tvivl fortsætte til interventionens ophør og er i gang med at afdække muligheder for at finde nye sociale fællesskaber.
At møde Petra og Carina har stedfæstet projektet oprigtighed for Peer og de andre deltagere og Peer er motiveret til at nå flere ”små forandringer”;

”Ligeledes syntes jeg at WIPP har aktiviseret mit til, at prøve, at få nogle mere gode leveår, endnu med disse tiltag.”

 

 

Billede: Aktivitet i Form dit liv – Gåtur i nærmiljøet. Peer fortæller og viser træner og deltagere vej i de meget smukke omgivelser.